فارکس حرفه ای

بررسی Trade

.. آموزش استفاده از TRADE MAP

آموزش استفاده از TRADE MAP : امروزه درک ساختار و تحولات بازارهاي بین المللی براي بنگاه هاي اقتصادي امري ضروري تلقی می گردد. همچنان . که بنگاه ها بازار جهانی را به بررسی Trade منظور جستجوي . فرصت هایی . براي تنوع بخشیدن . به محصولات . و بازارهاي . خود بررسی می کنند، با چالش هاي زیر مواجه می گردند :

 • ساختار بازار جهانی براي یک محصول چیست؟
 • در حال حاضر کشور ما با چه کشورهایی تجارت می کند؟
 • فرصت ها براي تنوع بخشی به بازار کجا هستند؟
 • موانع تعرفه اي در یک بازار خاص کدامند؟
 • کدام کشورها در یک بازار خاص و در سطح جهانی رقابت می کنند؟

به منظور بهره برداري اثر بخش از منابع، موسسات خدمات بازرگانی نیاز به تدوین اولویت ها با در نظر گیري توسعه تجارت، عملکرد بخشی، کشورهاي شریک و استراتژي هاي توسعه تجارت دارند.

در ادامه

تحقیقات . بازار استراتژیک . با جزئیات آماري . دقیق در جریان . تجارت بین المللی، آن ها را توانمند . می سازد تا . رقابت ملی و عملکرد . تجاري منطقه اي . را مورد . سنجش قرار دهند و . همچنین اولویت محصولات . و بازارها را براي . گسترش تجارت با . پرداختن بررسی Trade به پرسش هاي . نوعی زیر . شناسایی نمایند:

 • بازارها و محصولات حائز اولویت براي توسعه تجارت چیست؟
 • چه کشورهایی تامین کننده عمده ي کالاهاي وارداتی کشور ما هستند؟
 • چه منابع جایگزینی جهت تأمین در دسترس هستند؟
 • بررسی Trade
 • در چه حوزه هایی کشور ما مزیت رقابتی دارد؟
 • عملکرد تجارت فعلی کشور ما چگونه است؟
 • براي چه محصولاتی پتانسیل جهت افزایش تجارت دو جانبه وجود دارد؟
 • جریان تجارت بین کشور ما و یک گروه خاصی از کشورها به چه صورت است؟

نقشه تجارت توسط مرکز تجارت جهانی ( وابسته به آنکتاد و سازمان تجارت جهانی ) با تبدیل حجم انبوهی از داده هاي تجاري خام به اطلاعاتی طبقه بندي شده، به منظور پاسخ به پرسش هاي فوق و با هدف تسهیل تحقیقات بازار ، نظارت بر عملکرد تجارت بر مبناي کشور یا کالا ، ارائه مزیت نسبی و رقابتی بازارها و همنچنین شناسایی پتانسیل جهت متنوع سازي، طراحی و اولویت بندي برنامه هاي راهبردي براي بنگاه ها و موسسات خدمات بازرگانی راه اندازي شده است.

این وبسایت در قالب جداول، نمودارها و گراف، اطلاعاتی همچون شاخص عملکرد صادرات ( مراحل صادرات کالا ) و واردات ، تقاضاي بین المللی و بازارهاي رقابتی و جایگزین را جهت استفاده کاربرانش ارائه می دهد وهمچنین به عنوان یک پایگاه اطلاعات به مانند سایت هاي B2B ( معرفی بهترین سایت های B2B )از شرکت هاي واردات وصادرات نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نقشه تجاري 220 کشور و منطقه و همچنین 5300 نوع محصول بر طبق سیستم هماهنگ شده ( کد HS یا کد بین المللی کالا ) را پوشش می دهد.

هدف از استفاده از سایت Trade Map

 • تسریع انجام مطالعات بازار به صورت استراتژیک
 • سنجش عملکرد تجارت ملی به طور کلی و تجارت کالاهای به خصوص
 • تشخیص مزایای رقابتی و مقایسه ای در نقاط مختلف تجاری
 • شناسایی ظرفیت های بازار برای تنوع محصول، طراحی و اولویت بندی برنامه های توسعه تجاری برای شرکت ها و موسسات تجاری

شروع کار با وبسایت نقشه تجاري

جهت شروع وارد صفحه اینترنتی وبسایت نقشه تجاري به آدرس www.trademap.org شده و روي گزینه Login کلیک نمائید. اگر قبلا . در این وبسایت . ثبت نام . نموده اید، در قسمتی که . با کادر زرد مشخص . شده، اي میل و رمز . عبور خود را وارد . نمائید و چنانچه . براي اولین بار قصد . استفاده از این . وبسایت را دارید . یا براي ساختن . حساب کاربري . . رایگان، مانند تصویر . ( کادر قرمز ) روي گزینه Registernow کلیک نمائید.

ثبت نام

 • پس از ورود به قسمت . مذکور، آدرس اي میل . خود را در بخش تعیین . شده وارد و همچنین . جمهوري اسلامی . ایران را به . عنوان کشور . خود انتخاب . نمائید
 • در مرحله بعد اطلاعات . خواسته شده . را تکمیل کرده . و در خاتمه . روي گزینه submit در انتهاي . صفحه کلیک . می کنید
 • پس از چند دقیقه از طرف سایت براي شما اي میلی ارسال خواهد شد که حاوي لینک فعال سازي عضویت شما در وبسایت نقشه تجاري می باشد که با کلیک بر روي لینک مورد نظر ثبت نام شما قطعی می شود و از آن پس می توانید با کلیک دوباره گزینه Login، اي میل و رمز عبور خود را وارد کرده و وارد سایت شوید
 • پس از ورود دوباره به وبسایت ( درصورت عضویت جدید ) مطابق تصویر زیر، در صفحه اصلی، چندین آیتم را ملاحظه می نمائید.
 • در قسمتی . که با کادر قرمز . نشان داده شده . است، واردات . یا صادرات . را انتخاب . می نمائید.

چنانچه شما قصد صادرات کالاي خود را دارید گزینه Imports و در حالتی که زمینه فعالیت شما واردات ( مراحل واردات کالا ) است، گزینه Exports را انتخاب نمائید .با توجه به کادر آبی اگر کالایی . ( یا خدماتی ) مورد . نظر شما می باشد، کد . تعرفه هماهنگ . شده بین المللی . آن را حداکثر تا 6 . رقم در فیلد . مشخص . شده وارد . نمائید و چنانچه . اطلاعات مربوط . به چندین کالا . مد نظر . باشد، گزینه Group را انتخاب . و کدهاي مربوطه . را وارد نمائید.

با توجه به کادر سبز رنگ، اگر منطقه یا کشور خاصی مورد نظر شما باشد، آن کشور را در فیلد مربوطه وارد نمائید.

آموزش استفاده از TRADE MAP

به منظور ادامه روند استخراج اطلاعات، حداقل یکی از قسمت هاي 1یا 2 باید تکمیل شود. چنانچه . فقط قسمت 1مورد نظر . باشد و قسمت 2 دست نخورده . باقی بماند، در مراحل بعدي اطلاعات . مربوط به واردات / صادرات . و همچنین شرکت هاي . واردکننده/صادرکننده . محصول مورد نظر . نمایش . خواهد . داده شد.

چنانچه قسمت 1دست نخورده . و قسمت 2 تکمیل گردد، اطلاعات . مربوط به واردات / صادرات . آن کشور یا منطقه . و همچنین . شرکت هاي . واردکننده/صادرکننده در آن کشور یا منطقه . نمایش . داده خواهد . شد.

بدیهی است . که اگر هر . دو قسمت 1یا 2 تکمیل گردد . اطلاعات مربوط . به واردات / صادرات و . همچنین شرکت . هاي واردکننده/صادرکننده . محصول مورد نظر . در کشور یا منطقه . تعیین شده . ارائه خواهد شد.

پس از تکمیل یکی از قسمت هاي 1و2 یا هردوي آن ها، پنج گزینه در قسمت ذیل آن ها فعال خواهند شد:

 • گزینه Trade Indicatorsبه شما اطلاعات . مربوط به . واردات / صادرات . محصول مورد . نظر در سطح . جهانی . ( چنانچه قسمت 1 تکمیل شده باشد)، و یا . اطلاعات مربوط به واردات / صادرات . محصولات . مختلف در کشور . یا . منطقه اي . خاص ( چنانچه قسمت 2 تکمیل شده باشد ) را در . یک . سال گذشته . ارائه می دهد.
 • با کلیک . بر گزینه هاي Yearly Time Series ،Quarterly Time Seriesو Monthly TimeSeries می توانید گزارش و اطلاعات مورد نظر را به ترتیب به تفکیک سال ، فصل و ماه هاي مختلف جستجو کنید
 • و بالاخره گزینه Companies حاوي اطلاعات شرکت هاي . واردکننده/صادرکننده به . تفکیک محصول/کشور . می باشد.

براي نمونه . در تصویر زیر مقصود . از اطلاعات . تکمیل شده، . استخراج آمار . و اطلاعات مربوط . به واردات محصول . پسته با کد . تعرفه بین المللی 080250 در کشور . آلمان می باشد.

با انتخاب . گزینه Trade Indicators صفحه اي مشابه . با تصویر . زیر نمایش داده . می شود، که آمار و . شاخص هاي . مربوط به واردات . محصول پسته . در کشور آلمان . مربوط به سال 2013 میلادي . نمایش داده . شده . است.

اطلاعاتی نظیر میزان واردات کلی این محصول بر اساس ارزش دلاري و وزنی، تراز تجاري، سهم . هر کشور از صادرات . محصول . پسته به آلمان، ارزش واحد محصول، میانگین رشد کشور آلمان . در میزان واردات پسته از کشورهاي مختلف و سایر اطلاعات دیگر قابل مشاهده است.

با توجه به این جدول کشور ما با صادرات بیش از 130میلیون دلار و در حدود 13.7هزار تن محصول پسته در سال 2013 به کشور . آلمان، بررسی Trade متجاوز از 40 درصد پسته وارداتی این کشور را پس از ایالات متحده تامین می نماید . و کشورهاي ایتالیا، ترکیه . و فرانسه در رتبه هاي . بعدي صادرات . پسته به کشور آلمان قرار دارند.

با توجه به کادر قرمز رنگ، از این اطلاعات می توانید به صورت فایل word یا excel خروجی دریافت کنید و یا به صورت نمودار و یا نقشه پراکندگی جغرافیایی (کادر آبی) اطلاعات مورد نظر را مشاهده نمایید.

چنانچه بازار هدف و نیازهاي آن با دقت تعیین شود، اخذ سفارش براي صادرات محصول به کشورهاي هدف، چندان دشوار نخواهد بود. یکی از موارد استفاده معمول و با اهمیت از این وبسایت، تدوین بازار هدف صادراتی براي یک کالاي خاص می باشد.

به . عنوان نمونه مطابق . با تصویر ۳، چنانچه . قسمت انتخاب . کالا را پسته انتخاب . نمائید و قسمت . انتخاب کشور یا منطقه را خالی گذاشته و سپس گزینه Trade Indicatorsرا کلیک کنید، به صفحه اي . مشابه . تصویر زیر هدایت . می شوید که . در واقع اطلاعات . واردات . کالاي پسته . جهان در . سال 2013 می باشد.

همچنین به جاي انتخاب گزینه Trade Indicators، با انتخاب گزینه Yearly Time Seriesمی توانید آمار واردات پسته را طی 4سال گذشته نیز مشاهده نمایید.

اطلاعات با ارزش این جداول در کنار آمار صادرات پسته از کشورمان به کشورهاي مختلف طی سنوات مختلف (که از قسمت آمار صادرات و واردات سایت اتاق بازرگانی قابل دریافت است)، حقوق ورودي پسته به کشورها و مواردي دیگر،می تواند در انتخاب صحیح بازار هدف کالاي پسته از میان حدود 200 کشور در جهان، بسیار پر اهمیت باشد.

به طور مشابه اگر کشوري خاص براي صادرات مد نظر شما باشد، با خالی گذاشتن قسمت انتخاب کالا و صرفاً درج کشور یا منطقه مورد نظر در قسمت 2، می توانید به مشاهده کالاهاي عمده وارداتی آن کشور/ منطقه طی سالیان اخیر بپردازید و این امکان تصمیم گیری، شروع تجارت موفق با یک کشور را با انتخاب گروه کالایی مناسب جهت صادرات ، به میزان قابل توجهی تسهیل می نماید.

بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم‌یافته با روش داده‌های تابلویی، در دو حالت با لحاظ بررسی Trade و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان‌کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به‌طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه 089/0 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابل اغماض است

کلیدواژه‌ها

 • تحریم‌های اقتصادی
 • تجارت دوجانبه
 • مدل جاذبه تعمیم‌یافته
 • داده‌های تابلویی
مراجع

ممتاز، جمشید (1360)، تحریم اقتصادی و حقوق بین­الملل عمومی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 2.

Anderson, J. E (1979), A theoretical Foundation for the Gravity Equation, American Economic Review, Vol. 69, No.1.

Bhagwati, J.N. Srinivasan, T. N (1976), Optimal Trade Policy and Compensation Under Endogenous Uncertainty: the Phenomenon of Trade Disruption, Journal of International Economics, Vol.6, No.4.

Evenett Simon (2002), The Impact of Economic Sanctions South African Exports, Scottish Economic Socity, Vol.49, No.5.

Gray P. H (1986), Non Competitive Goods and Gains of Trade, The International Trade Journal, Vol.1, No.2.

Hufbauer, G.C., Elliott K.A, Cyrus T., Winston E (1997), US Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs and Wages, Working Paper, Institute of International Economics.

Hufbauer, G.C., Oegg B (2003), The Impact of Economic Sanctions on US Trade: Andrew Rose’s Gravity Model, International Economics Policy briefs, PB03-4, Institute for International Economics.

Isard, W (1954), Location Theory and Trade Theory: Short-Run Analysis, Quarterly Journal of Economics, Vol. 68.

Tinbergen, J (1962), Shaping the World Economy, Suggestions for an International Economic Policy, New York.

Tolley, G.S. Wilman J.D (1977), The Foreign Dependence Question, The Journal of Political Economy, Vol. 85, No.2.

Wall H (1999), Using the Gravity Model to Estimate the Costs of Protection, Review Federal Reserve Bank of St. Louis, Vol.81, No. 1.

دانلود ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک مقالات بازاریابی نمایشگاه تجاری: 1980-2014

بررسی سیستماتیک مقالات بازاریابی نمایشگاه تجاری: 1980-2014

A systematic review of the trade show marketing literature: 1980–2014

  نمایشگاه تجاری؛ بازار، نمایشگاه؛ بازاریابی B2B؛ بررسی مقالات

سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

1. مقدمه 2. نمایشگاه تجاری: مروری کلی 3. روش تحقیق 4. یافته ها 5. نتیجه گیری و مفاهیم

چکیده – مقالات مربوط به بازاریابی نمایشگاه تجاری در طول چند دهه گذشته رشد فزاینده ای داشته و جریان مداومی از پژوهش ها و مجلات علمی را به خود اختصاص داده است. با این حال، این پژوهش ها به بررسی سیستماتیک مقالات نپرداخته اند. بر این اساس، هدف این مقاله، ارائه بررسی سیستماتیکی از مقالات بازاریابی نمایشگاه تجاری با هدف تعریف وضعیت کنونی، رویه ها، شکاف ها و ناسازگاری ها است. بدین منظور، پایگاه های داده ای الکترونیکی متعددی جستجو شده و 91 مقاله تجاری منتشر شده در 24 ژورنال بازاریابی استخراج شده است. مقالات استخراج شده با دقت با کمک یک چارچوب طبقه بندی جامع که روی ابعاد گسترده روش شناسی، نظری و موضوعی تمرکز دارند آنالیز شده است: (a) پژوهش های تجاری مربوط به ناسازگاری هایی است که مسائل موضوعی مانند حالات مشارکتی نمایشگاه تجاری، مراحل فعالیت نمایشگاه تجاری و عملکرد نمایشگاه تجاری را مدنظر قرار می دهد؛ (b) پژوهش های تجاری بیشترین تأثیر را در این بخش داشته و شدیداً در سال های اخیر نظریه گرا بوده است؛ و (c) پژوهش های تجاری شدیداً وابسته به ترکیبی از طرح های مقطعی و نظر سنجی ها با کاربرد محدود طرح های دیگر و رویکردهای جمع آوری داده می باشند. بر اساس این یافته ها، این بررسی یک زمینه تحقیقاتی جامع برای کمک به پیشرفت مقالات در زمینه بازاریابی نمایشگاه های تجاری ارائه داده است.

The trade show marketing literature has been growing over the past decades, attracting a steady stream of research and journal publications. However, this body of research has not been subject to a systematic literature review. Accordingly, the purpose of this article is to provide a systematic review of the trade show marketing literature with the aim of delineating its current state, trends, gaps and inconsistencies. To this end, multiple electronic databases were searched and 91 trade show articles published in 24 marketing journals were extracted. The extracted articles were carefully analyzed with the help of a comprehensive classification framework focusing on broad thematic, theoretical andmethodological dimensions. The findings revealed that: (a) trade showresearch is marked by inconsistencies that concern core thematic issues, such as trade show participation modes, trade show activity stages and trade show performance; (b) trade show research is atheoretical for the most part, but has become increasingly theory oriented in recent years; and (c) trade show research is heavily dependent on a combination of cross-sectional designs and surveys,with limited application of other designs and data collection approaches. Building on these findings, the review proposes an extensive research agenda to help move the trade show marketing literature forward.

بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران

گسترش حجم تجارت بین کشورهای مبدا گردشگری و کشور مقصد اغلب منجر به تداوم مسافرت به کشور مقصد می‌شود. بنابراین به لحاظ نظری و تجربی، حجم تجارت خارجی و گردشگری با یکدیگر مرتبط هستند. بر این اساس هدف از پژوهش بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. روش اصلی مورد نظر در این تحقیق مدل اقتصادسنجی است و جهت تحلیل از روش panel var استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه برای ارزیابی رابطه بین تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران، طی سال‌های ۱۳۹۵- ۱۳۹۰ (۲۰۱۶-۲۰۱۱) بوده و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه بررسی Trade می‌باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل‌ توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد. و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می‌باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل‌ توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22286462.1401.12.3.17.6

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the value of foreign trade imports and tourism demand in Iran

نویسندگان [English]

 • saeid sargazi 1
 • hamid asayesh 2
 • dariush hasanvand 2

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University

The expansion of trade between the countries of origin of tourism and the country of destination often leads to the continuation of travel to the destination country. Therefore, theoretically and empirically, the volume of foreign trade and tourism are related to each other. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the relationship between the value of foreign trade imports and tourism demand in Iran. This research is applied in terms of purpose. The main method in this research is econometric model and panel var method was used for analysis. The study period to evaluate the relationship between foreign trade and tourism demand بررسی Trade in Iran, during the years 2016-2011 (2016-2016) and the selected countries are China, UAE, the Republic of Korea and Turkey. Regarding the impact of foreign trade, this study found that the value of imports between Iran and its trading partners has a positive and significant effect on increasing the number of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Import value
 • tourism demand
 • foreign trade

مراجع

حیدری و همکاران (۱۳۹۱) آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین­المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هفتم، شماره 19، فصل پاییز، صص ۱۳۷-۱۱۷.

حیدری­چیانه، رحیم (۱۳۹۶). مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری. ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۲۸۴ صفحه.

دائی­کریم­زاده، سعید. قبادی، سارا. فرودستان، نسیم. (۱۳۹۲) عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره ۲۳، پاییز ۹۲، صص ۱۵۴-۱۳۱.

راسخی، سعید. محمدی، ثریا. (۱۳۹۶) عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شماره ۳۸، تابستان ۹۶، صص ۸۱-۶۳.

زاهدی، شمس­السادات. (۱۳۹۷) مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تاکید بر محیط­ زیست)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ویرایش دوم، چاپ اول، ۳۰۸ صفحه.

قلی­پور سلیمانی، علی. (۱۳۸۶) مطالعه تطبیقی صنعت گردشگری در ایران و ترکیه، بررسیهای بازرگانی، شماره ۲۳، خرداد و تیرماه ۸۶، صص ۷۹-۷۴.

نظری، محسن؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ طباطبایی، سیدمهدی. (۱۳۹۶) ارزیابی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران بین المللی با استفاده از مدل جاذبه، تحقیقات اقتصادی، دوره 52 ، شماره 1، فصل بهار، صص ۲۴۳- ۲۱۵.

یغفوری، بررسی Trade حسین. آقایی واحد. (۱۳۹۰) تحلیلی بر جاذبه­های گردشگری شهری و نقش آن در تحول اقتصادی مورد نمونه؛ اردبیل، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، آذرماه، دانشگاه فردوسی مشهد.

Balli, F., Balli, H. O., & Louis, R. J. (2016). The impacts of immigrants and institutions on bilateral tourism flows. Tourism Management, 52, 221-229 .

Chaisumpunsakul,W., & Pholphirul, P. (2017) Does international trade promote international tourism demand? Evidence from Thailand's trading partners, Kasetsart Journal of Social Sciences, http://dx.doi.org/10.1016/j.kjss.2017.06.007

Gallego, M.S., F.L. Rudriguez, and J.V. Rudriguez. (2007). Tourism and trade in OECD countries, University of La Laguna,pp.1-23.

Habibi, F., Rahim, بررسی Trade K. A., Ramchandran, S., & Chin, L. (2009). Dynamic model for international tourism demand for Malaysia: Panel data evidence. International Research Journal of Finance and Economics, 23, 207-217.

Katircioglu, S.T. (2009). Tourism, Trade and Growth: the Case of Cyprus, Journal of Applied Economics, Vol.41, Issue 21, pp.2741-2750.

Khan, H., R. S. Toh, and L. Chua. (2005). Tourism and trade: Co-integration and Granger causality tests. Journal of Travel Research, 44,2,pp. 171-176.

Kulendran, N., & Wilson, K. (2000). Is there a relationship between international trade and international travel. Applied Economics, 32, 1001-1009.

Leitao, N.C. (2010). Does trade help to explain tourism demand? The case of Portugal. Theoretical and Applied Economics, 17(3), 63-74.

Lim, C. (2003) Review of International Tourism Demand Models. Annals of Tourism Research, 24, pp. 835-489.

Martin, C.A. and S.F. Witt. (1987). International Tourism Demand Models: Inclusion of the Marketing Variables. Journal of Tourism Management, 8, pp.33-40.

Nordstom, J. (2005). Dynamic and Stochastic Structures in Tourism Demand Modeling, Journal of Empirical Economics, No.30, pp.379-392.

Santana, M., Ledesma, F. J., & Perez, J. V. (2011). Tourism and trade in OECD countries: A dynamic heterogeneous panel data analysis. Empirical Economics, 41(2), 533-554.

Shan, J., and K.Wilson. (2001). Causality between trade and tourism: Empirical evidence, from China. Applied بررسی Trade Economics Letter, 8, pp. 279–283.

Song, H. and S.F. Witt. (2000). Tourism Demand Modeling and Forecasting, Modern Econometrics Approaches. Oxford, UK, Pergamon.

Song, H. and S.F. Witt. (2003). Tourism Forecasting: The General to Specific Approach. Journal of Travel Research, 42, pp. 65-74.

Surugiu, C., Leitao, N. C., & Surugiu, M. R. (2011). A panel data modeling of international tourism demand: Evidences for Romania. Economic Research, 24(1), 134-145.

Turner, L. W., & Witt, S. F. (2001). Factors influencing demand for international tourism: Tourism demand analysis using structural equation modeling, revisited. Tourism Economics, 7(1), 21-38.

White, R. (2007). Immigrant-trade links, transplanted home bias, and network effects. Applied Economics, 39(7), 839-852.

بررسی های سپرده المپیک در برزیل

واریز پول در Olymp Trade از طریق کارت های بانکی (Visa، Mastercard، China UnionPay)، بانکداری اینترنتی (Banco do Brasil، CAIXA)، پرداخت های الکترونیکی (PIX، Boleto، Neteller، Skrill، Perfect Money) و ارزهای دیجیتال در برزیل

واریز پول در Olymp Trade از طریق کارت های بانکی (Visa، Mastercard، China UnionPay)، بانکداری اینترنتی (Banco do Brasil، CAIXA)، پرداخت های الکترونیکی (PIX، Boleto، Neteller، Skrill، Perfect Money) و ارزهای دیجیتال در برزیل

از چه روش های پرداختی می توانم استفاده کنم؟ یک لیست منحصر به فرد از روش های پرداخت موجود برای برزیل وجود دارد: PIX بولتو کارت های بانکی کارت Ast.

Olymp Trade

برنامه های تلفن همراه Olymp Trade را بارگیری کنید

Download Olymp Trade App Google Play Android Download Olymp Trade App Store iOS

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه تماس با پشتیبانی Olymp Trade

نحوه تماس با پشتیبانی Olymp Trade

نحوه ورود و تأیید حساب در Olymp Trade

نحوه ورود و تأیید حساب در Olymp Trade

بررسی Olymp Trade

بررسی Olymp Trade

آخرین خبرها

نحوه واریز پول در Olymp Trade از طریق حواله بانکی

نحوه واریز پول در Olymp Trade از طریق حواله بانکی

نحوه ورود و شروع تجارت در Olymp Trade

نحوه ورود و شروع تجارت در Olymp Trade

واریز پول به Olymp Trade از طریق بانک Kasikorn و کارت بانکی

واریز پول به Olymp Trade از طریق بانک Kasikorn و کارت بانکی

DMCA.com Protection Status

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا