کتابخانه رایگان فارکس

هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید

تصمیم شما برای اتخاذ استراتژی‌های سیو سود بستگی به این دارد که در میان ریسک و سود در کجا موضع می‌گیرید. اما با این حال، چند استراتژی وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد:

چنگال اندروز چیست – کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال و آموزش با PDF

چنگال اندروز چیست – کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال و آموزش با PDF

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

 • روش گزینش 3 نقطه
 • قابلیت انعطاف نقطه 1
 • حمایت، مقاومت و وارونگی قیمت در چنگال اندروز
 • آشنایی با مفهوم خطوط ماشه ای در چنگال اندروز
 • چگونه در تحلیل تکنیکال از حمایت و مقاومت اندروز استفاده کنیم؟
 • چگونه از شکست ها در چنگال اندروز استفاده کنیم؟
 • ابزارهای لازم برای بکارگیری چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال
 • آموزش چنگال اندروز PDF

یکی از ابزارهای تحلیلی در تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز نام دارد که توسط آلان اندروز ابداع شده است. این ابزار متشکل از سه خط روند موازی و نشان دهنده سطوح مقاومت، سطوح حمایت احتمالی و شکست های مختلف است. در این اندیکاتور از خطوط روندی استفاده می شود که حاصل از نقاط تایید شده روی در روند بازار است. بنابراین، چنین اندیکاتوری متشکل از ۳ خط روند مختلف است که یکی از آنها خط هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید میانی و دو مورد دیگر با فواصل مساوی در بالا و پایین خطوط میانی هستند.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از چنگال اندروز می توان دریافت تا زمانی که نمودار مربوط به این اندیکاتور درون چنگال اندروز باقی باشد و این کانال در محل مربوط به خود ثابت باشد، روند به حرکت خود ادامه داده و تغییر نخواهد کرد. درصورتی که این اندیکاتور بوسیله خط نمودار قیمت شکسته شود، بازگشت قیمت اتفاق خواهد افتاد.

روش گزینش 3 نقطه

برای بکارگیری چنگال اندروز، پیش از هر کاری، سه نقطه به منظور رسم خطوط روند انتخاب می شود. به این نقاط، همان اوج و کف های قیمتی واکنشی گفته می شود که بعنوان پیوت نیز مرسوم هستند. همانگونه که در تصویر زیر می بینید، شکی گیری چنگال اندروز یا اندروز پیچفورک در اواخر ماه ژوئن آغاز می شود. نقطه ابتدایی نشانگر آغاز خط میانی چنگال اندروز است و عرض کانال پیچفورک توسط نقاط 2 و 3 مشخص می شوند.

چنگال اندروز چیست - کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

برطبق دو نقطه (یعنی نقطه 1 و دیگری میان نقطه 2 و 3) می توان خط میانی را ترسیم کرد. کنترل شیب خط میانی توسط این دو نقطه امکان پذیر است. در اطراف خط میانی با فاصله یکسان نیز می توان دو خط بیرونی را ترسیم کرد. در تصویر فوق، یک چنگال اندروز قرمز قابل مشاهده است. این اندیکاتور به این دلیل ترسیم شده که نقطه آغازین خط میانی برای آن، اواخر ماه ژولای تعیین شده است. باتوجه به اینکه خط قرمز رنگ، شیب بیشتری نسبت به خط آبی دارد، شیب و تندی خطوط میانی در چنگال اندروز، بطورکامل به موقعیت نقاط وابسته است. در تصویر زیر، چنگال اندروز به سمت پایین قابل مشاهده است.

چنگال اندروز چیست - کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

قابلیت انعطاف نقطه 1

در برخی مواقع، با ایجاد تغییراتی در خط میانی می توان بهترین شیب را برای آن خط بدست آورد. این بدلیل راحت تر شکسته شدن چنگال های دارای شیب زیاد است. این چنگال ها سیگنال های صحیحی در اختیار ما قرار می دهند و از سوی دیگر، چنگال های دارای شیب کم و صاف نیز روند نمودار را دربر ندارند. در تصویر زیر، نمودار سهام شرکت بازیسازی مشهور با نام الکترونیک آرتز با آغاز از اوایل ماه ژانویه نشان داده شده است. بصورت ایده آل، زمان انتخاب نقطه اول باید در ماه ژانویه باشد و اولین اوج و اولین کف قیمتی به ثبت رسیده، ۲ نقطه بعدی باشند.

کاربرد چنگال در تحلیل تکنیکال

در تصویر فوق، در قسمت های مشخص شده با فلش سبز، خط میانی بصورت دقیق روی نمودار افتاده است. بنابراین، نقطه اول در آنجا فرض می شود. این کار سبب می شود پرایس اکشن ماه های بیشتری را در چنگال اندروز خود داشته باشید. به این نکته نیز می توان دقت کرد که قرارگیری پرایس اکشن بالاتر از خط روند بالایی چنگال، سبب بیش از حد خریداری شدن یا overbought سهام الکترونیک آرتز شود. اما شکسته شدن خط پایینی توسط پرایس اکشن، نشانگر تغییر جهت دادن این سهام بطور کامل است. تصویر زیر نشان دهنده بکارگیری چنگال اندروز بر روی نمودار سهام بانک صادرات در بورس تهران است.

چنگال اندروز چیست

حمایت، مقاومت و وارونگی قیمت در چنگال اندروز

یکی از سطوح مناسب حمایت و مقاومت، خطوط پینگال می تواند باشد. در روند رو به بالا، خط پایینی نشان دهنده سطح حمایت و خط بالایی نشانگر سطح مقاومت است. در اینجا یک خط میانی نیز وجود دارد که باید ببینیم چه نقشی ایفا می کند؟ این خط میانی در چنگال اندروز اهمیت فراوانی دارد. درواقع بهتر است بگوییم حضور این خط، تمامی اجزای این اندیکاتور را تحت تاثیر قرار می دهند و تمامی آنها وابسته به این خط هستند. قدرت روند موردنظر ما توسط این خط میانی تعیین می شود.

در یک روند رو به بالا، معمولا باید قیمت ها به خط میانی برسند. درصورتی که این کار موفقیت آمیز نباشد، شاهد سیگنال ضعیف شدن روند خواهیم بود. تصویر زیر نشان دهنده رشد پرایش اکشن به همراه چنگال اندروز است. در این تصویر، سطح حمایت همان خط پایینی و سطح مقاومت همان خط میانی است. در اینجا خط میانی علاوه بر سطح مقاومت، نقش دیگری را نیز برعهده دارد. براحتی می توان مشاهده کرد که نمودار قیمت براساس یک الگوی تکرار شونده، بارها با خط میانی برخورد داشته و باز خواهد گشت. در این مواقع در تحلیل تکنیکال می گوییم روند موردنظر رو به بالای ما موردتایید قرار گرفته است.

چنگال اندروز

اگرخط نمودار قیمت نتواند به خط میانی برسد، این امر نشانگر ضعف بنیادی در سهم موردنظر ما در بورس است. همانگونه که در تصویر قبلی مشاهده کردید، در ماه نوامبر سطح مقاومت یا همان خط پایینی چنگال اندروز توسط خط نمودار سهم شکسته شده است. پس از آن، سطح مقاومت از خط پایینی پدید آمده است. در تصویر فوق، روند و چنگال اندروز رو به پایین نشان داده شده است. در ادامه قصد داریم به منظور یادگیری بهتر تحلیل تکنیکال، تمامی روندها، چه مثبت و چه منفی را بررسی کنیم.

چنگال اندروز

در تصویر فوق، تعدادی تصحیح قیمتی قابل مشاهده است. این تصحیح ها توسط چنگال اندروز شناسایی شده است. در اینجا، هر دو تصحیح نشان داده شده در تصویر فوق، پس از یک رشد قیمتی شدید رخ داده اند. در این تصویر مشهود است که در ماه اگوست، خط میانی توسط نمودار قیمت، غیرقابل شکست است. بههمین دلیل می توان گفت که این نمودار از قدرت کافی برای شکست و صعود در ماه سپتامبر برخوردار نیست.

آشنایی با مفهوم خطوط ماشه ای در چنگال اندروز

سایر خط هایی که در چنگال اندروز رسم می شوند، خطوط ماشه ای هستند. این خطوط از همان نقطه یک یافت می شود. در ادامه، کاربردهای این خطوط ماشه ای را در تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم.

کاربرد چنگال در تحلیل تکنیکال

خط ماشه ای رو به پایین از نقطه ای آغاز شده و در ادامه مسیر از نقطه ۳ عبور می کند. خط ماشه ای رو به بالا نیز با شروع از نقطه یک، از نقطه ۲ عبور می کند. در تصویر زیر، نمونه ای از این دو نوع خط ماشه ای قابل مشاهده است. نحوه ترسیم خط ماشه ای دقیقا مانند خطوط روند میان دو اوج قیمت یا ۲ کف قیمت ترسیم می شود. تفاوت آنها با خط روند در این است که سیگنال های ایجاد شده توسط خطوط ماشه ای با سرعت بسیار بیشتری نسبت به خط روند به ما خواهند رسید.

چگونه در تحلیل تکنیکال از حمایت و مقاومت اندروز استفاده کنیم؟

به کمک نقاط حمایت و مقاومت در اندروز و همچنین با استفاده از خرید و فروش برطبق این خطوط می توان چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال را براحتی آموخت. سرمایه گذاران بورس قادرند با رسیدن خط نمودار به خط چنگال اندروز پایینی، خرید انجام دهند. همچنین با رسیدن این خط به خط بالایی چنگال، فروش داشته باشند. پیش از اینکه معامله گران پوزیشن خود را مشخص کنند، باید اطمینان حاصل کرد که سطوح حمایت و مقاومت در داخل چنگال اندروز از استحکام کافی برخوردار بوده و باقی خواهد ماند. بدین منظور، معامله گران می توانند از خط میانی استفاده کنند. زیرا همچنانکه پیش تر ذکر شد، خط میانی نشان دهنده قدرت روند است و با رسیدن متناوب پرایس اکشن به خط میانی، روند موردتایید قرار می گیرد.

چگونه از شکست ها در چنگال اندروز استفاده کنیم؟

براحتی می توان به کمک شکست ها، چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال را آموخت. می توان این اندیکاتور را به منظور معامله به کمک شکست ها بکار برد. این شکست ها، عبور خط نمودار از خط پایینی و بالایی را نشان می دهند. البته ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که بکارگیری این استراتژی ممکن است کمی خطرناک باشد. توصیه می شود این شکست ها حتما با بکارگیری سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال موردتایید قرار دهید تا فریب یک شکست فیک یا تقلبی را نخورید. معمولا پیشنهاد می شود برای تایید شکست ها از اندیکاتور OBV استفاده کنید.

ابزارهای لازم برای بکارگیری چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

با کسب تجربه و مهارت در انتخاب سه نقطه ذکر شده در این مقاله می توان در استفاده از این اندیکاتور موفقیت های بیشتری کسب کرد. همچنین، بهتر است با پلتفرم های معامله مجازی و بدون صرف هزینه، آن را تمرین کرد. با استفاده از پلت فرم های تمرینی و مجازی برای انواع نقاط، معامله گران قادرند اوج و کف های قیمت را بررسی و تحلیل کنند.

آموزش چنگال اندروز PDF

نام کامل: جزوه آموزشی چنگال اندروز از وحید درزی
●مولف/مترجم: وحید درزی
●نوع فایل: PDF
●تعداد صفحه: 27
●حجم: کم

نتیجه گیری

به هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید معامله گران و سرمایه گذاران توصیه می کنیم آموزش های استفاده از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال را بگذرانند. همانطور که دیدید، شیب این اندیکاتور به ۳ نقطه انتخابی و بخصوص نقطه یک وابسته است. خط میانی توسط نقطه یک مشخص می شود. بنابراین، نقطه یک مهمترین نقطه بوده و باید با دقت بسیاری انتخاب شود. با بکارگیری یک اوج و یا کف قیمتی می توان نقطه یک را مشخص کرد. برای تعیین نقاط چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال، هیچ قانونی وجود ندارد. تنها با کسب تجربه و مهارت می توان بهترین نقاط را رسم کرد. با تمرین کافی و کسب تجربه در بازار بورس می توانید سطح بالایی از این دانش را بدست آورید.

چگونه در اکسل داشبورد مدیریتی بسازیم؟

داشبوردها همان KPIها، متریک‌ها و سایر نقاط داده‌ای هستند که در یک مکان بصری و مرکزی جمع‌آوری شده‌اند. آن‌ها به شما نمای سطح بالایی از کار می‌دهند، به شما کمک می‌کنند سریع تصمیم بگیرید و در نهایت همه اعضای تیم را به روز نگه دارید. ماهیت بصری داشبورد، داده‌های پیچیده را ساده می‌کند و در یک نگاه شما را از از وضعیت فعلی یا عملکرد در زمان حال باخبر می‌سازد.

داشبورد از جدول، نمودار و اعداد تشکیل شده است. تقریباً برای هر هدفی و در هر صنعتی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. به عنوان مثال، شما می‌توانید داشبورد پروژه، داشبورد مالی، داشبورد بازاریابی و موارد دیگر بسازید.

مواردی که باید قبل از ساخت داشبورد در نظر بگیرید

قبل از شروع ساخت داشبورد، ابتدا کمی وقت بگذارید تا در مورد اینکه چرا به داشبورد نیاز دارید، چه هدفی را دنبال می‌کند، داده‌ها از کجا می‌آیند و خصوصیاتی که نیاز دارید یا ندارید، تأمل کنید.

همچنین می‌توانید نمونه اولیه‌ای از داشبورد اکسل را بر روی یک کاغذ ایجاد کنید. برای دریافت نوع طرح و ایجاد طرح‌های سریع از انواع نمودارهایی که می‌خواهید اضافه کنید، برای هر نوع داده باکس‌هایی رسم کنید. این نمونه اولیه کمک می‌کند تا همه هم‌نظر باشند و به شما امکان می‌دهد قبل از شروع صرف وقت و هزینه برای داشبورد واقعی، از طرف ذینفعان تأیید بگیرید.

سوالاتی که باید از خود بپرسید

چرا این داشبورد را ایجاد می‌کنید؟ آیا می‌خواهید یک فرضیه را اثبات یا رد کنید؟ آیا این داشبورد برای یک کار خاص مانند نمایش وضعیت یک پروژه است یا برای دستیابی به هدفی گسترده‌تر مانند سنجش عملکرد کسب و کار ایجاد می‌شود؟ دانستن دلیل ساخت داشبورد به راهنمایی طراحی و داده‌ها کمک می‌کند.

آیا لازم است KPIهای خاصی را ردیابی کنید؟ داشبورد شما فقط باید داده‌هایی را که ارزش افزوده دارند برجسته کند. اطمینان حاصل کنید که مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را درک کرده و داشبورد را حول آن معیارها ایجاد کرده‌اید. هر چیزی خارج از KPI اصلی لازم نیست.

چه کسی نیاز به دیدن داشبورد دارد؟ آیا این داشبورد برای یک همکار، مدیر، ذینفع، فروشنده خارجی یا مدیر ارشد طراحی شده است؟ این افراد ترجیح می‌دهند چگونه اطلاعات را دریافت کنند؟ چقدر وقت دارند تا به این داشبورد نگاه کنند؟ به این فکر کنید که داشبورد را برای چه کسی درست می‌کنید و ترجیحات آن‌ها را در ذهن خود داشته باشید.

داده ها از کجا می‌آیند؟ آیا لازم است داده‌ها را به طور دستی به داشبورد وارد کنید یا برای همگام‌سازی و تازه‌سازی داده‌ها از یکپارچه‌سازی یا اتصال‌دهنده استفاده می‌کنید؟ از چه ابزار دیگری برای جمع‌آوری داده‌ها کمک می‌گیرید؟

داشبورد چقدر باید به‌روز باشد؟ آیا می‌توانید داشبورد را هفتگی یا ماهانه به‌روز کنید، یا آیا همیشه باید اطلاعات به‌روز شده در زمان حال نشان داده شود؟ بسته به آنچه انتخاب کرده‌اید، روش ساخت داشبوردتان تغییر پیدا می‌کند.

داشبورد باید در چه قالبی باشد؟ آیا از طریق پست الکترونیکی داشبورد را ارسال می‌کنید یا لینک آن را ارائه می‌دهید؟ آیا داشبورد باید در ارائه‌ها تعبیه شود؟ آیا می‌خواهید فقط برای خواندن آن را به اشتراک بگذارید یا قابلیت ویرایش را برای افراد خاصی فراهم خواهید کرد؟

نحوه طراحی داشبورد

عناصر داشبورد: می‌خواهید چه چیزی را در داشبورد خود قرار دهید؟ شما می‌توانید از میان جدول‌های استاتیک (Static Tables)، جدول‌های پیوت (Pivot Tables)، نمودارهای پویا (Dynamic Charts)، ابزارهای سنجش اکسل یا اشیاء غیر نمودار مانند دکمه انتخاب کنید. آیا می‌خواهید نمودارهای کوچک زیادی اضافه کنید یا چند نمودار بزرگ داشته باشید؟ شناسایی عناصری که می‌خواهید به داشبورد اضافه کنید به شما کمک می‌کند تا داده‌های مشابه را با هم گروه‌بندی کرده و ایده‌ای از طرح کلی به شما ارائه دهد.

رنگ پس‌زمینه داشبورد: از چه مقدار رنگ می‌خواهید در داشبورد استفاده کنید؟ آیا می‌خواهید برای ایجاد عناصر داشبورد، رنگ زمینه اضافه کنید؟ آیا می‌خواهید نمودارهای مشابه را کدگذاری رنگی کنید؟

تقویت UI (رابط کاربری) داشبورد: سهولت استفاده چقدر مهم است؟ آیا می‌خواهید وقت خود را صرف بهبود UI داشبورد کنید؟ شما می‌توانید برای پیمایش آسان سلسله‌مراتب یا لیست‌های کشویی را به آن اضافه کنید، به هر نمودار با اشیاء به شکل خودکار برچسب بچسبانید و … .

استفاده از پاورپوینت و اکسل

شما همچنین می‌توانید یک داشبورد تعاملی با پاورپوینت ایجاد کنید. افزودن تعامل به داشبورد اکسل می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و معمولاً به ماکرو (یا VBA)، زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده در اکسل، نیاز دارد. با این حال اگر نمودارها و اجزای داشبوردی را که در اکسل ایجاد کرده‌اید به پاورپوینت اضافه کنید، به راحتی می‌توانید یک عنصر تعاملی را به آن اضافه نمایید.

به عنوان مثال، شما می‌توانید پنج نمودار دایره‌ای ایجاد کنید که داده‌های دقیقاً مشابهی را در طول ۵ سال نشان می‌دهند. اگر به هر اسلاید پاورپوینت یک نمودار دایره‌ای اضافه کنید، می‌توانید بین این اسلایدها حرکت کنید. در این صورت به نظر می‌رسد نمودار در حال حرکت است.

استفاده از پاورپوینت و اکسل با هم باعث می‌شود داشبورد را به راحتی به اشتراک بگذارید. می‌توانید داشبورد را به عنوان PowerPoint Show ذخیره کرده و از طریق ایمیل برای همکاران ارسال کنید.

نحوه ساخت داشبورد در اکسل

در ادامه آموزش گام به گام ساخت داشبورد در اکسل آورده شده است:

۱- نحوه وارد کردن داده‌ها به اکسل

قبل از ساخت داشبورد در اکسل، باید داده‌ها را به اکسل وارد کنید. می‌توانید داده‌ها را کپی و جایگذاری کنید. اما بهترین راه استفاده از ODBC (یا اتصال‌دهنده داده زنده) است. ODBC می‌تواند برنامه‌های شما را به اکسل متصل کند و داده‌های زمان واقعی را از برنامه به اکسل انتقال دهد. با به روزرسانی داده‌ها در برنامه، داشبورد اکسل نیز برای بازتاب آخرین اطلاعات به روز می‌شود. اگر داده‌ها را در مکان دیگری ردیابی و ذخیره کنید و ساخت داشبورد در اکسل ترجیح دهید، این گزینه مناسبی است. داده‌ها را می‌توان به دو روش مختلف وارد کرد: در یک شیت عادی یا یک Pivot Table.

۲- پرونده داشبورد اکسل را تنظیم کنید

هنگامی که داده‌های خود را اضافه کردید، باید آن‌ها را ساختار دهید. یک Excel Workbook جدید باز کرده و دو تا سه برگ (دو تا سه شیت) ایجاد کنید. می‌توانید یک صفحه برای داشبورد و یک صفحه برای داده‌های خام داشته باشید (بنابراین می‌توانید داده‌های خام را پنهان کنید). این کار ورک‌بوک اکسل را مرتب نگه می‌دارد. در این مثال، دو شیت خواهیم داشت.

۳- یک جدول با داده‌های خام ایجاد کنید

۱- در صفحه Raw Data، داده‌های خود را وارد یا کپی و جایگذاری کنید. اطمینان حاصل کنید که اطلاعات در قالب جدول قرار دارند. این بدان معنی است که هر مورد یا نقطه داده در یک سلول وجود داشته باشد.

۲- در این مثال، ما ستون‌هایی را برای نام پروژه (Project Name)، جدول زمانی (Timeline)، تعداد اعضای تیم (Number of Team Members)، بودجه (Budget)، ریسک‌ها (Risks)، وظایف باز (Open Tasks) و اقدامات معلق (Pending Actions) اضافه می‌کنیم.

۳- در صورت نیاز، می‌توانید از فرمولی برای افزودن خودکار همه مقادیر در یک ستون استفاده کنید. این کار را برای ستون‌های بودجه، ریسک‌ها، وظایف باز و اقدامات معلق انجام خواهیم داد. روی یک سلول خالی در پایین ستون کلیک و SUM = ( را تایپ کنید. بعد از پرانتز باز، روی اولین سلول در ستون کلیک کنید و ماوس را به پایین سلول بکشید. سپس، یک پرانتز نزدیک به فرمول خود اضافه کنید. در صورت لزوم این کار را تکرار کنید.

۴- داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنید

قبل از ساخت داشبورد، کمی وقت بگذارید تا به داده‌های خود نگاه کنید و آنچه می‌خواهید برجسته شود را مشخص کنید. آیا شما نیاز به نمایش تمام اطلاعات دارید؟ سعی دارید چه نوع داستانی را انتقال دهید؟ آیا لازم است داده‌ای را اضافه یا حذف کنید؟

هنگامی که از هدف داشبورد مطمئن شدید، به ابزارهای مختلفی که می‌توانید استفاده کنید، فکر کنید. گزینه‌ها عبارتند از:

 • فرمول‌های اکسل مانند SUMIF ، OFFSET ، COUNT ، VLOOKUP ، GETPIVOTDATA و سایر موارد
 • جداول پیوت
 • جداول اکسل
 • اعتبارسنجی داده‌ها (Data Validation)
 • شکل خودکار (Auto-Shapes)
 • محدوده‌های نام‌گذاری شده (Named Ranges)
 • قالب‌بندی مشروط (Conditional Formatting)
 • نمودار
 • ابزارهای داشبورد اکسل
 • ماکروها

نگران نباشید، نیازی به دانستن نحوه استفاده از تک تک این ابزارهای اکسل ندارید. با داشتن دانش اولیه در مورد نمودارها و Pivot Tableها، می‌توانید یک داشبورد زیبا توسط اکسل بسازید.

چه کاری نباید با نمودارها و داشبوردهای اکسل انجام دهید

رنگ‌های آزاردهنده و براق: به امید اینکه داشبوردتان “سرگرم‌کننده” به نظر برسد یک پالت رنگین‌کمانی را به آن اضافه نکنید. این رنگ‌های روشن باعث حواس‌پرتی از اطلاعات مهم می‌شوند. در عوض، از رنگ‌های خنثی استفاده کرده و رنگ‌های قویتر را فقط برای برجسته کردن موارد اصلی اضافه کنید.

عدم تمرکز: چیدمان شلوغ و عدم تمرکز معمولاً دست به دست هم می‌دهند. اطمینان حاصل کنید که تمام نمودارهای شما از هدف یا فرضیه یکسانی پشتیبانی می‌کنند و موارد اضافی را حذف کنید. داده‌ها باید یک داستان را بیان کنند.

تهدید وزیر ارتباطات به استیضاح

عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين موضوع که عده اي با افزايش سرعت اينترنت به دنبال کسب درآمدهاي کلان هستند، اظهار کرد: اگر روند موجود در وزارت ارتباطات ادامه پيدا کند، به دنبال استيضاح وزير خواهم بود.

به گزارش مشرق، نصراله پژمان فر روز گذشته درخصوص اقدامات اخير وزارت ارتباطات براي افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت اظهار کرد: مجلس در حال پيگيري موضوعات مطرح شده ازسوي وزارت ارتباطات است و امروز سوالاتي در اين خصوص از وزير ارتباطات پرسيده شد.

وي افزود: صبح امروز جلسه اي با حضور وزير ارتباطات در مجلس برگزار شد و تذکرات لازم به آقاي واعظي داده شد در صحن علني مجلس هم تذکراتي از طرف کميسيون فرهنگي و از سوي آقاي سالک به رييس جمهور داده شد.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان کرد: به هر حال ما با جديت جلوي اقدامات اخير وزير ارتباطات را مي گيريم و در صورتي که اشکالات از ناحيه وزارت ارتباطات برطرف نشود قطعا برخوردهاي لازم را خواهيم داشت؛ البته توضيحات آقاي واعظي در جلسه امروز کميسيون فرهنگي اصلاقانع کننده نبود و آقاي وزير توضيحات خارج از تکليف را بيان کرد. پژمان فر تصريح کرد: نبود پيوست فرهنگي در افزايش پهناي باند و خدمات نسل سوم و چهارم اولين اشکال وارد شده به اين اقدامات است؛ به طوري که بر اساس ماده دوم برنامه پنجم توسعه بايد اين اقدامات حتما پيوست فرهنگي داشته باشد.

وي در اين خصوص گفت: دومين ايرادي که به طرح وزارت ارتباطات وارد است اينکه طبق قوانين کشور تا زماني که شبکه ملي اينترنت کشور راه اندازي نشود، نبايد پهناي باند اينترنت کشور گسترش يابد؛ اما وزارت ارتباطات بدون توجه به اين موضوع در حال گسترش پهناي باند است.

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: صدماتي که در ارتباط با اين موضوع ايجاد مي شود، آسيب هايي که به مردم مي خورد و هزينه هايي که از مردم از بين مي رود، پشت صحنه اصلي افزايش سرعت در سياسي شدن اين قضيه که کميسيون فرهنگي به دنبال محدود کردن اينترنت است، گم شده است.

پژمان فر با بيان اينکه اينها يک فضاي سياسي است که پشت صحنه آن جريان هاي مافياي قدرت و ثروت وجود دارد و در اين ميان پول هايي به جيب برخي مي رود، تاکيد کرد: به زودي اين موارد را انتشار مي دهيم و اگر اين روند ادامه پيدا کند و وزير اصلاح روش نکند بنده پيگير استيضاح وزير در مجلس شوراي اسلامي خواهم بود.

چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سیو سود کنیم؟

سیو سود

اگر درگیر فضای ارزهای دیجیتال شده باشید، احتمالاً این سؤال برایتان پیش آمده که چگونه می‌توانید سیو سود کنید و فهم این نکته است که معامله‌گران سوداگر را از سایر معامله‌گران ناکام در سیو سود جدا می‌سازد. البته پیش از تصمیم‌گیری در مورد نحوۀ سیو سود لازم است عوامل مختلفی را در بازار ارزهای دیجیتال مد نظر قرار دهید. مثلاً برای ورود به هر معامله‌ باید دلیلی داشته باشید و بدانید که از آن، چه عایدتان می‌شود. اگر بازار نزولی است باید سریعاً راه فراری بیابید.

سیو سود

آیا معامله ارزهای دیجیتال سودآور است؟ بله، اگر هنر تشخیص موقعیت را به‌ خوبی فرا بگیرید و به منابع مناسب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مجهز باشید، این نوع از معاملات می‌تواند بسیار سودآور باشد. پرسش از نحوۀ سیو سود تا حدی‌ ظریف‌تر از زمان مناسب برای فروش ارزهای دیجیتال است. گاهی هدف از فروش ارز دیجیتال جلوگیری از زیان بیشتر است، در حالی که سیو سود نیازمند انضباط عملیاتی و برنامه‌ای منسجم است.

یک استراتژی سیو سود چگونه باید باشد؟

لازم است در مورد نحوۀ استراتژی خود برای سیو سود از قبل تصمیم بگیرید. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند پوزیشن خود را یکباره ببندند. اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند با تنظیم سفارش‌های حد ضرر در طیفی از قیمت‌های مختلف از معامله خارج شوند. لازم است رویکردتان را از قبل تعیین کنید و به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید اگر قائل به خروج تدریجی هستید، باید از سفارش‌های حد ضرر یا همان استاپ لاس استفاده کنید؛ زیرا از زیان بیش از حد شما جلوگیری خواهد کرد.

اما یک سفارش حد ضرر چگونه کار می‌کند؟ فرض کنید در 43000 دلار خرید بیت‌ کوین انجام داده‌اید و خروج از معامله را روی 48000 دلار تنظیم کرده‌اید. در این صورت می‌توانید در 43000 دلار استاپ لاس بگذارید تا در نقطه سر به سر از زیان خود جلوگیری کنید. اگر متوجه شدید که قیمت بیت کوین در حال سقوط آنی است، می‌توانید سفارش اصلی را به طور کامل ببندید.

سیو سود

از آنجا که نمی‌توان با قطعیت حرکت بعدی ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد، لذا ممکن است قیمت، بی‌ارتباط به روند‌ها و داده‌های تاریخی بالا و پایین شود. راه‌حل در این است که نسبت به اعداد خام بی‌توجه باشید و به جای آن بر درصدها تمرکز کنید. افراد در سیو سود ذائقه‌های متفاوتی دارند، اما اغلب تریدرها هدف خود را روی 50 % قرار می‌دهند. سود 100 % رؤیایی است و بیش از آن پاداشی فوق‌العاده محسوب می‌شود.

پرسش‌های اساسی پیش از سیو سود

در راه سیو سود سؤالاتی مطرح می‌شود که بهتر است معامله‌گران از خود بپرسند:

چرا باید این ارز دیجیتال را بخرم؟

برای انجام هر سرمایه‌گذاری باید دلیلی داشته باشید. به یاد داشته باشید که ماهیت ارزهای دیجیتال با سهام متفاوت است. در خرید سهام معیارهایی برای سنجش ارزش دارید، اما در اینجا ارزش هر رمزارز وابسته به تعداد افرادی است که یک رمزارز خاص را ارزشمند می‌دانند. داشتن دلیل باعث می‌شود هدف داشته باشید. آیا رمزارز جدید و پُرهیاهویی است؟ آیا زیادی گران نیست؟ آیا صرفاً اسم باحالی ندارد؟

از این معامله چه می‌خواهم؟

بدیهی است که از هر معامله‌ای سود می‌خواهیم؛ اما چه مقدار سود برایتان کافی است؟ این جایی است که اکثر مردم گیر می‌افتند؛ زیرا نمی‌دانند حرکت بعدی یک رمزارز چیست. اگر رمزارز خود را بفروشید، ممکن است همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد و در این صورت چگونه می‌توانید با حسرت خود کنار بیایید؟

سیو سود مکرراً شما را بر سر دوراهی قرار می‌دهد که آنچه را به دست آورده‌اید به سود تبدیل کنید یا ادامه دهید و همه چیز را در معرض ریسک قرار دهید.

آیا رمزارز دیگری برای سرمایه گذاری سراغ دارم؟

در هر مرحله از سرمایه‌گذاری با موقیعت‌هایی به مراتب بهتر از آنچه انتخاب کرده‌اید مواجه می‌شوید و باید بتوانید تصمیم بگیرید که می‌توانید انتخابتان را کنار بگذارید و به سراغ کشف جدید خود بروید یا نه. خیلی‌ها می‌توانند هم‌زمان چندین سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند، اما اگر شما تنها یک سبد و یک تخم‌مرغ دارید، باید نهایتاً تصمیم بگیرید. اوضاع اینجا پیچیده‌تر می‌شود که سرمایه‌گذاریتان هنوز به هدف نرسیده باشد و تردید شما بیشتر خواهد شد که صبر کنید یا آن را رها کنید. سود هر چقدر هم کم باشد، بالأخره سود است و در هر چیزی که ریسک می‌کنید فرصتی نهفته است.

با احساس افسوس و پشیمانی‌ام چگونه کنار بیایم؟

بخواهید یا نه، پشیمانی جزء لاینفکی از فرصت‌ها است. سیو سود از ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری در یک فرصت خوب پیش می‌آید. پشیمانی زمانی سراغتان می‌آید که متوجه می‌شوید می‌توانستید بیشتر به دست آورید. کنار آمدن با پشیمانی به برنامه شما بستگی دارد.

استراتژی‌های سیو سود

سیو سود

تصمیم شما برای اتخاذ استراتژی‌های سیو سود بستگی به این دارد که در میان ریسک و سود در کجا موضع می‌گیرید. اما با این حال، چند استراتژی وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد:

زیر نظر داشتن واگرایی (Divergence)

سیو سود

واگرایی اختلاف میان اندیکاتور و قیمت است. مثلاً قیمت اوج می‌گیرد، ولی اندیکاتور چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. در چنین وضعیتی احتمال بازگشت قیمت وجود دارد، لذا تشخیص آن می‌تواند به تریدر کمک کند که نسبت به تغییر قیمت واکنش مناسب نشان دهد. هنگام وقوع واگرایی، تریدر باید تصمیم بگیرد که سیو سود کند یا از حد ضرر استفاده نماید. توانایی شما در تشخیص واگرایی به افزایش سودآوری می‌انجامد.

توجه به سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

سیو سود

بازار ارزهای دیجیتال بنا به ماهیتی که دارد فشار قیمت را در سطوح فیبوناچی منعکس می‌کند. به همین دلیل اگر بر این سطوح، به‌ویژه بر حرکت بازگشتی قیمت، متمرکز شوید، منتفع خواهید شد. ارزهای دیجیتال تا حدی تحت‌تأثیر ربات‌ها و الگوریتم‌های معاملاتی‌اند و تمایل دارند قیمت‌ها را به سطوح فیبوناچی برسانند.

رصد نقاط پیوت (Pivot Points)

می‌توانید با استفاده از نقاط پیوت تغییر در احساسات بازار را از صعودی به نزولی تشخیص دهید. تریدرهای روزانه از نقاط پیوت برای تعیین سطوح سیو سود و همچنین ورود و خروج بهره هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید می‌گیرند. هنگامی که تمام کارها را انجام دادید، نقاط پیوت را به عنوان اندیکاتورهای تکنیکال روزانه در نظر بگیرید.

سخن پایانی

یک معامله‌گر همیشه بر سر یک دوراهی بنیادین قرار دارد: کافی است، سیو سود می‌کنم! بیشتر می‌خواهم، پس ادامه می‌دهم و تمام ریسکش را به جان می‌خرم! سیو سود با زمان مناسب برای فروش متفاوت است. سیو سود استراتژی‌هایی دارد که باید از قبل رویکرد خود را نسبت به نوع استراتژی مشخص کنید. برای جلوگیری از زیان می‌توانید از سفارش حد ضرر بهره بگیرید یا یکباره از پوزیشن خارج شوید.

برای انجام معامله باید دلیل داشته باشید و این دلیل است که هدف شما را مشخص خواهد کرد. تعیین کنید که چه مقدار سود می‌خواهید و به جای تکیه بر اعداد، بر درصدها متمرکز شوید. برای کسب سود لازم است واگرایی میان قیمت و اندیکاتورها را در نظر بگیرید، سطوح فیبوناچی را بپایید و در معاملات روزانه به نقاط پیوت توجه کنید. تمام اینها معیاری از بازگشت قیمت به شما ارائه می‌دهند و می‌توانند در تصمیمتان برای خروج و سیو سود کمک کنند.

همه آنچه می‌خواهيد درباره سريال «يوسف پيامبر» بدانيد

گروه هنر: با آغاز پخش سريال «يوسف پيامبر» كم‌كم می‌توان شاهد اظهارنظرهای مختلف مخاطب عام، كارشناسان مذهبی و منتقدان هنری بود كه باتوجه به ادعای كارگردان كه از برداشت آزاد از قصه يوسف دوری كرده و كاملا بر اساس قرآن و تفاسير شيعه پيش رفته، نظرات صاحبنظران قرآنی در رد يا تاييد اين ادعا حايز اهميت است.

آغاز قصه به سال 1377 بازمی‌گردد؛ زمانی كه فرج‌الله سلحشور طرحی را درباره حضرت يوسف(ع) به شبكه دو سيما پيشنهاد می‌كند و در سال 82 پذيرفته می‌شود. سپس برای طرح و نگارش آن قرارداد می‌بندند و سال 83 فيلمبرداری سريال آغاز می‌شود.
جمال شورجه نقش مشاور كارگردان و محمد صادق آذين، مديريت توليد آن را بر عهد می‌گيرند و با همكاری عوامل ديگر و حدود 180 بازيگر، بازسازی حوادث تاريخی 3300 سال پيش و داستان زندگی اين پيامبر را از تولد تا ميانسالی آغاز می‌كنند.
حالا پس از 4 سال توليد، سريال «يوسف(ع)» به جعبه جادو رسيده است. اين سريال كه چهارمين قصه قرآنی ساخته شده در مركز سيما فيلم و از پروژه‌های «الف ويژه» سازمان صدا و سيما به شمار می‌رود، به صورت هفتگی و جمعه شب‌ها از شبكه اول سيما پخش می‌شود.
اما به راستی منحنی توليد در اين 4 سال چگونه بود؟ و گره‌ها كجا و به دست چه كسانی ايجاد و توسط چه كسانی باز شد؟ چقدر تجربه‌های نو و تازه در اين 4 سال به اندوخته سياست‌های سريال‌سازی ما اضافه شد؟ بدون شك پاسخ به اين پرسش‌ها به سادگی مقدور نخواهد بود. در اينجا ما صرفاً در پی آن هستيم تا نگاهی گذرا به برخی از جريانات در طول شكل‌گيری اين اثر داشته باشيم.
فرج‌الله سلحشور را خيلی‌ها با تصويرش در «توبه نصوح» می‌شناسند و خيلی‌های ديگر با « مردان آنجلس» كه اين يكی گويا در كشورهای همسايه فروش و به تبع آن، مخاطب بيشتری هم داشته است؛ چيزی كه خودش تعداد آن را 2 ميليارد نفر اعلام كرده است.
سلحشور در اين سال‌ها گرايش و پيوند خود را با مضامين مذهبی در سينما و تلويزيون بارها نشان داده است. گويا در اين زمينه به تربيت سناريست‌هايی برای پر كردن خلاء فيلمنامه‌های مذهبی هم مشغول است.
با وجود بحث‌های مختلفی كه همواره درباره آثار اينچنينی در ميان علمای دين ايجاد می‌شود، او معتقد است كه اين سريال مورد استقبال آنها واقع خواهد شد. درباره «مردان آنجلس» هم به گفته خودش، ايرادی بر فيلمنامه وارد نبوده هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید است و البته او بارها گفته است كه اين سريال «حضرت يوسف(ع)» نسبت به سريال «مردان آنجلس» كار بهتری شده است.
اما اين كه زيباترين قصه قرآنی از فيلتر كارگردانی سلحشور چگونه بيرون می‌آيد چيزی است كه برای رسيدن به پاسخش بايد به انتظار نشست. مثلا اين كه بهترين تفسير از ديد سلحشور از ميان 70 تفسير متفاوت در زمينه برخورد يوسف و زليخا و يا نگاه او به حزن و اندوه يعقوب و بسياری مسائل ديگر در اين قصه چگونه بوده است. اگرچه نيمی از اين نگرانی‌ها را همواره می‌توان با رجوع به كارنامه هر كارگردانی پاسخ داد.
به گفته او گويا 60 درصد مطلب تازه در اين سريال وجود دارد و اين نگاه تازه، محصول يك شورای 18 نفره فيلمنامه‌نويسی بود كه در زمينه‌های تحقيق، مشاوره مذهبی، نقد و بررسی و . فعاليت می‌كردند.
سلحشور در اين سريال از برداشت آزاد از قصه يوسف دوری كرده و كاملا بر اساس آيات قرآن و تفاسير شيعه پيش رفته است.
گويا وی قصد دارد از اين سريال يك نسخه سينمايی هم تهيه كند كه هدف از آن، شركت در جشنواره‌های خارجی و داخلی عنوان می‌شود.
در اين سريال، دوبله مختصری هم وجود داشت كه تنها در حد اصلاح كردن گويش برخی از بازيگران و مواردی كه صدای بازيگر در صدای افكت گم شده بود مورد استفاده واقع شد.
اين سريال به شيوه 35 ميليمتری فيلمبرداری شده است.
سلحشور كه پس از پخش سريال «مردان آنجلس» گفته بود قصد ساختن سريال حضرت موسی(ع) را دارد و به دلايلی امكان كارگردانی آن برايش فراهم نشد، پس از نوشتن قصه حضرت يونس(ع) و تحقيقاتی درباره حضرت يحيی(ع)، بالاخره به پيشنهاد لاريجانی رئيس وقت سازمان، كار توليد سريال«حضرت يوسف(ع)» را در همان سال ها آغاز كرد و حالا پس از طی اين راه دراز، بايد چشم به واكنش مخاطبين و صاحبنظرانی بدوزد كه ذوق و سليقه شان همواره در حال دگرگونی است.
سريال «حضرت يوسف(ع)» از نظر تعداد قسمت‌ها و حجم وسيع دكور، لباس، اكساسوار و . نسبت به ديگر سريال‌های «الف ويژه» تلويزيون، اثر پرحجم‌تری به شمار می‌رفت. اما در حالی كه ميانگين فيلمبرداری روزانه سريال‌های «الف ويژه» 35 ميليمتری حدود دو دقيقه است، سلحشور اين سريال را كه چيزی حدود 45 قسمت 50 دقيقه‌ای است با ميانگين سه دقيقه در روز كار كرد.
در زمينه بودجه ساخت اين سريال، حرف و حديث‌های بسياری وجود داشت كه سلحشور آنها را در هيچ مرحله‌ای تاييد نكرد و حتی معتقد بود كه از بسياری از سريال‌های «الف ويژه» كم‌مصرف‌تر هم بوده است.
گاه هم زمزمه هايی در زمينه تزريق مالی از نهادهای مختلف به گوش می‌رسيد كه وی هيچ يك را آنها را واقعی ندانست.
بر اساس گفته‌های سلحشور، گويا برای ساخت مجسمه‌های گران قيمت نيز از مواد ارزانتری استفاده شده و در همه زمينه‌ها بنا را بر صرفه‌جويی گذاشته‌اند.
زمان تعطيل گروه هم به چيزی حدود 75 روز در سال می رسيد و بر اساس اظهارات سلحشور، حتی يك روز هم از برنامه ريزی عقب نبوده اند.
وی يكی از دلايل كم شدن بودجه را داشتن فيلمنامه كامل می دانست. فيلمنامه صحافی شده‌ای كه تا انتهای كار هيچ تغييری در آن داده نشد و البته مشخص نيست كه در طول 4 سال كار مداوم و با وجود تجربه‌هايی كه در روند توليد پيش می‌آيد، اين شيوه را بايد حسن كار دانست و يا عيب آن؟ روحيه خوب بازيگران و همكاری ديگر عوامل تا آخرين روز توليد هم از ديگر مسائل كم شدن بودجه‌ای عنوان می‌شود كه اميد است در كيفيت كار لطمه‌ای ايجاد نكرده باشد.
به هر حال، بحث هزينه‌ها در سريال‌های اينچنينی و دعواهای ميلياردی كه برخی از آن به برنامه‌ريزی نادرست در زمينه توليد و برخی نيز به سياست‌های غلط و بدون كارشناسی و اصلاح بودجه‌های مكرر برمی‌گردد از آن بحث‌هايی است كه دور از دايره مخاطب مورد بررسی قرار می‌گيرد.
برای مخاطب، دانستن قيمت تمام شده مجسمه‌های قصر فرعون و يا هزينه‌های رفت و آمد و خوراك و دستمزد عوامل، توفيری بر كيفيت آنچه می‌بيند، ندارد. او همه چيز را در تصويری قضاوت می‌كند كه از پس اين هزينه‌های بسيارـ به زعم شايعات و كم به گفته كارگردان ـ بر‌می‌آيد.
معيارهای سلحشور برای انتخاب بازيگر نقش يوسف اينها بود: زيبايی و معصوميت. اما يوسفی كه سلحشور از ميان 3 هزار نفر كه برای مصاحبه آمده‌اند انتخاب می‌كند همان مصطفی زمانی است كه مو و چشم‌های رنگی اش را تيره كرده تا به قول او: زيبايی را بگيرند و معصوميت ببخشند.
مصطفی زمانی در مصاحبه‌ای كه در اولين روزهای بازيگری‌اش با او داشتيم، گفته بود: «‌با وجود اين كه می‌دانستم برای نقش يوسف تست می‌گيرند و بارها از جلوی دفتر پروژه رد شده بودم، اما برای تست گرفتن نرفتم».
عكس او را يكی از دوستانش به سلحشور نشان داده و پس از قرار و مدارها و تست گرفتن دو سكانس، قرار داد بسته می‌شود. البته با اين شرط كه اگر كانديدای بهتری پيدا شد با نظر كارگردان كنار برود.
در آن زمان خيلی‌ها در زمينه انتخاب بازيگری از ميان بازيگران حرفه‌ای اتفاق نظر داشتند. مدتی هم گويا به دنبال يك بازيگر خارجی گشتند. اما در نهايت بازيگری انتخاب شد كه مخاطب هيچ ذهنيت قبلی نسبت به او نداشته باشد.
نظر زمانی آن روزها نسبت به ويژگی‌های ظاهری‌اش هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید برای انتخاب نقش اين گونه بود: «قضيه يوسف يك قضيه باطنی است. زيبايی ظاهری با زاويه ديد مردم تغيير می‌كند. از طرفی برخی چهره‌ها هستند كه بدون داشتن زيبايی ظاهری صميميت دارند و اين به انسانيت آدم‌ها برمی‌گردد. فكر می‌كنم كارگردان دنبال همين بوده است. به اضافه يك زيبايی ظاهری كه البته در گريم بسياری از جذابيت‌های چهره پوشانده شده است.»
او پس از 13 بار خواندن فيلمنامه، معتقد بود كه نقش يوسف را يك آدم درد كشيده بايد بازی كند. می‌گفت كه در صحنه‌های زندان 70 درصد خودش را بازی كرده است.
اما جز او، انتخاب نقش زليخا نيز از آن انتخاب‌های حساسی بود كه بر اساس نظر سلحشور می‌بايست ذهنيت منفی از بازيگر آن در ذهن مخاطب نباشد و در كنار استعداد بازيگری، قابليت پير و جوان شدن هم داشته باشد. حال اين كه چگونه برآيند اين معيارها به انتخاب كتايون رياحی منجر شده است، خود بحث ديگری است.
تناسب ، نظم هندسی و ملاحظه دقيق طبيعت از ويژگی های هنر و معماری مصر است.
هنری كه بازسازی آن جز به ياری تجربه‌های دور و دراز مجيد ميرفخرايی در زمينه ساخت دكورهای فاخر ميسر نمی‌شد. او برای ساخت اين دكورها به فرانسه و موزه لوور رفت و به مستندبودن طرح هايش قوت بخشيد.
به گفته ميرفخرايی، در اين زمينه خيلی نمی‌شود به فيلم‌های ساخته شده به عنوان منبع مراجعه كرد. چرا كه سازندگانشان اغلب به تناسب نياز خويش تغييراتی در آنها داده‌اند؛ تغييراتی كه می‌شود در ساخت سريال «حضرت يوسف(ع)» هم مشاهده كرد. مثلا بر اساس نياز تصويری و دكوپاژ و ايجاد فضايی برای حركت دوربين، گاه تغييراتی در نوع معماری ديده می‌شود كه البته به گونه‌ای نيست كه بحث امانتداری به هنر آن دوره را خدشه‌دار كند.
قرار بود دكورهای سريال در شهرك سينمايی غزالی ساخته شود كه به دليل نبود فضای كافی در شهرك دفاع مقدس ايجاد شد و البته در اين زمينه رودخانه فشافويه در اين منطقه نيز جايگزين خوبی برای رود نيل به شمار می‌رفت.
مير فخرايی و گروهش 3 شهر به مساحت حدود 30 هزار مترمربع می سازند. مصر، فدان و كنعان كه اين سومی روی تپه قرار داشته و آنها برای ساختنش كوهها را صاف كرده اند.
دكور داخلی قصرها نيز در فرهنگسرای خاوران ساخته شد.
اما شهرك دفاع مقدس به خاطر نداشتن سابقه ساخت و ساز، مشكلات بسياری در زمينه تامين آب، برق و ساختمان اسكان برای آنها به وجود آورد.
در زمينه اكساسوار نيز آنها هيچ منبع خاصی نداشتند. مثلا اين كه لوسترهای قصر چه شكلی داشته‌اند و نظاير اين را كه حتی در كتاب‌ها نمی شود پيدا كرد، تنها با استفاده از نقش‌ها و طرح‌ها به دوره موردنظر نزديك كرده‌اند.
در مورد لباس آقايان تغيير زيادی صورت نگرفته و در مورد زن‌ها نيز مواردی چون طوق، يقه، كلاه و پوشش‌هايی مثل كلاه گيس در عكس‌های به دست آمده، كمك موثری در طراحی لباس خانم ها بوده و به گفته مير فخرايی در اغلب موارد حتی به صورت مستند كار شده است.
بحث انتقال دكورها به شهرك غزالی و ايجاد موزه‌ای از دكورهای اين سريال نيز از مباحثی بود كه بارها از طرف مديران شهرك و گاه مسؤولان سازمان ميراث فرهنگی عنوان می‌شد.
شايد موسيقی پيمان يزدانيان بر صحنه‌های اين سريال، از آن چيزهايی باشد كه به خودی خود، ديدنش را برای دوستداران موسيقی او با عناصر شرقی اش و شناخت وی از قواعد موسيقی غربی و همچنين سينما، ضروری سازد.
پيمان يزدانيان سابقه قابل توجهی در ساخت موسيقی فيلم های مختلف داشته و در اين سريال ، موسيقی نيل را به عنوان مهمترين منبع برای ساخت موسيقی به كار گرفته است. و اين البته به گفته خودش به معنی استفاده نسخه ای و يا در نظر گرفتن موتيف و يا ملودی خاصی نيست. بلكه تنها گوش دادن و رسيدن به حال و هوای موسيقی آن دوره خاص مورد نظر بوده است.
او در اين سريال، تم اصلی را بر اساس شخصيت يوسف ( ع) ساخته و موتيف و يا ملودی‌ای كه متعلق به دوره خاصی باشد، در آن وجود ندارد. اساس كار او بر موسيقی امروز استوار بوده و برای نشان دادن عظمت تاريخی و روحانی اثر، از موسيقی اركسترال و سازهای اركستر استفاده شده است.
در كنار اينها بايد به استفاده از سازهای شرقی مثل رباب، عود و يا پركاشن‌های مربوط به آن دوره هم اشاره كرد.
يزدانيان از آن دست آهنگسازهايی است كه اگر ادعا می كند موسيقی بايد در خدمت فيلم و تفكرات فيلمساز باشد، در عمل نيز به اين مهم دست پيدا می‌كند.
حسين زندباف با قصه، آدم‌های قصه و با يوسف پيوند خورده بود. آنقدر كه به قول خودش حتی در خيابان و يا شب‌ها در خانه دائما قصه را مرور می‌كرد.
او كه از اولين دانشجوهای مدرسه عالی تلويزيون و سينما در سال 47 بوده و از سال 49 به بعد كارش را با دستياری و كارگردانی آغاز كرده باسابقه‌ای حدود 3 دهه كار هنری، از اوايل دی ماه 84 خود را وقف اين پروژه كرد. در طول كار هم البته بلاهای بسياری را از سر گذراند. از جمله پيدا شدن ويروسی در دستگاه مونتاژ كه 50 درصد به كارش در آن روزها اضافه كرد.
او زمانی به گروه پيوست كه شهريار بحرانی ، 700 دقيقه از سريال را مونتاژ كرده بود و بعد به خاطر حاكم بودن نوعی سليقه بر كار، تمام آن بخش‌ها را نيز دوباره مونتاژ كرد.
اين تدوينگر ثابت كارهای تبريزی، پيش از اين سريال،سابقه كار با سلحشور را نداشت. تنها جمال شورجه، مشاور كارگردان را با تدوين «دايره سرخ» می‌شناخت و به گفته خودش ارادت خاصی هم به او داشت.
در آن روزها شهريار بحرانی در حال ساخت فيلمی بر اساس داستان حضرت سليمان بود و به زندباف اعتقاد داشت كه اگر هر 15 روز يكبار، بچه‌های گروه به دفتر او بروند و يك اپيزود تدوين شده را ببينند با انرژی بيشتری به كار ادامه خواهند داد.
زندباف معقتد به امضای كارگردان در پای اثر است. او اعتقاد دارد كه هر تغييری در تدوين بايد از صافی ذهن كارگردان عبور كند. حال بايد ديد كه اين صافی، حساسيت‌ها و تلاش‌های او را چگونه از خود عبور داده است.
در ميان همه خاطرات توليد سريال «حضرت يوسف (ع )» شايد مرگ رسول احدی فيلمبردار سريال، تلخ‌ترين خاطره بود. اگرچه او كارش را تمام كرد و رفت. كاری كه آن روزها خودش می‌گفت با فراز و نشيب‌های بسياری همراه بوده است.
فيلمبرداری سريال «حضرت يوسف(ع)»، دومين كار تاريخی او پس از «ولايت عشق» به شمار می‌رفت. اگرچه بخش كوچكی از فيلمبرداری سريال «تنهاترين سردار» را نيز برعهده داشت. خودش می‌گفت كه قصه لطيف هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید قرآنی يوسف (ع) او را برای همراهی با سلحشور جذب كرده است.
كار در سوله‌های فاقد تهويه، كمبود برخی از انواع نگاتيوها، مشكلات تنظيم نور، برق و بسياری موارد ديگر چيزهايی بود كه طبع حساس او را برای ايجاد تصويرهای خوب می‌آزرد.
احدی كارش را در سينما و تلويزيون با عكاسی فيلم در سال 1363 آغاز كرده و در فيلم «مزرعه پدری» هم همراه مرحوم ملاقلی‌پور بود. خودش درباره سريال «حضرت يوسف(ع)» می‌گفت كه از برخی صحنه‌ها رضايت كمتری دارد. به اين خاطر كه او ميزانسن‌ها را بسته می‌ديد؛ حال آن كه اغلب مديوم‌ها باز بود.
بدين ترتيب آنچه كه اكنون پس از 4 سال بر صفحه تلويزيون نقش بسته روزی از نگاه حساس او عبور كرده است.
باشد كه اين نگاه‌ها را در عالم نامهربان سينما و تلويزيون از ياد نبريم.
برگرفته از سايت خبری سيما فيلم نوشته آرزو شهبازی.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا