تحلیل تکنیکال

بررسی وضعیت بازارهای مالی

منبع: theirrelevantinvestor.com

بررسی وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی

نقدشوندگی یکی از ویژگی‌های مطلوب بازارهای رقابتی و عبارت از قابلیت خرید و فروش دارایی درکمترین زمان و هزینه ممکن است. یکی از مسائل اساسی در سرمایه‌گذاری، میزان نقدشوندگی دارایی‌هاست. پژوهش حاضر به بررسی نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی پرداخته است که در این راستا به بررسی بازار سرمایه در دو سطح درون شرکتی و برون شرکتی پرداخته شده است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، یافتن تاثیر و رابطه بحران مالی بررسی وضعیت بازارهای مالی بر روند نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می‌باشد. فرضیه‌های پژوهش به واسطه روش‌های اقتصادسنجی و به وسیله نرم افزار STATA و روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از آزمونهای رگرسیون چند متغیره برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده یک رابطه منفی معنی دار بین محدودیت مالی و نقدشوندگی بازار سهام می‌باشد. همچنین بین بحران مالی و نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the Status of Capital Market Liquidity in Financial Crisis

نویسندگان [English]

  • Soheila Dehghankar 1
  • Amir Mohammad Zadeh 2

Liquidity is one of the desirable features of the competitive markets which can be defined as” the ability to buy and sell assets at the lowest possible cost and time.
One of the key issues of investment is the amount of liquidity of assets. The present study have investigated the capital market liquidity in financial crisis. To this aim it has been investigated the capital market in two levels of in-company and out of company.
The main objective of this study was to find the effect of the financial crisis on the liquidity of the stock market in the Tehran Stock Exchange from 1388 to 1392. The main hypotheses of the research have been analyzed by econometric methods, software STATA, panel data, and in order to determine whether there is a significant relationship between the variables, multiple regression analysis was used.
The findings of the present study shows a significant negative relationship between financial constraints and liquidity of the stock market. And also there is not any significant relationship between the financial crisis and liquidity. The average amount of the expected liquidity in times of crisis to the absence of crisis is only 0.006%. This difference is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity
  • Financial Crisis
  • financial constraints
  • Market Risk
  • Volatility of Stock Returns

مراجع

- احمدپور، احمد و رسائیان امیر، الف، (1385)" رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام"، نامه اقتصادی مفید، دوره 12 ،شماره 57، صص29-48

- احمدپور،احمد و بررسی وضعیت بازارهای مالی رسائیان امیر،(1388) "بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان‌های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، دوره 17، شماره 51، صص75-92

- حصار زاده، رضا و تهرانی، رضا، (1388)" تاثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری"، فصلنامه تحقیقات حسابداری، دوره 1، شماره 3، صص50-67

- زارع استحریجی، مجید، (1381)"بررسی عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.

- کاشانی پور، محمد و راسخی، سعید و نقی نژاد، بیژن و رسائیان، امیر، (1389)"، محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران "، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره 2، شماره 2، صص 51-74

- کنعانی ،امیری، منصور ،(1386)"بررسی رابطه بین محدودیت های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران" نشریه رفتار دانشور، دوره 14، شماره 26، صص17-30

- یحیی زاده فر محمود و زارعی حسن،(1392) "بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 4، شماره 17، صص 108-123

- Amihud, Y and Mendelson, H, (1986).”Asset pricing and the bid-ask spread”, Journal of Financial Economics, Vol: 17, issue 2, pp: 223-249.

- Charles Cao, Lubomir Petrasek (2014), “Liquidity risk in stock returns: An event-study perspective”, Journal of Banking & Finance, Vol:45,issue C, pp:72-45

- Christoph G. Rösch, Christoph Kaserer( 2014 ) "Reprint of: Market liquidity in the financial crisis: The role of liquidity commonality and flight-to-quality", Journal of Banking & Finance, Vol:45 , pp: 152–170

- Fazzari, M, Steven, Hubbard, R, Glenn and Petersen, C., Bruce,(2000) ” Investment-Cash Flow Sensitivities are Useful: A Comment on Kaplan And Zingales” .Oxford journals, Quarterly Journal of Economics, Vol: 115, Issue:2, pp:695-705

- Franklin Allen, Elena Carletti(2008) ” The Role of Liquidity in Financial Crises” Second draft: September 14, 2008, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1268367

- Kapan, N., Steven, and Zingales, Luigi. (2000). “Investment-Cash Flow Sensitivities are not Valid Measures of Financing Constraints” Oxford journals, Quarterly Journal of Economics, Vol: 115, Issue:2 , pp:707-712

- Lamont, Owen, Polk Christopher, and Saa-Reguejo Jesus(2001) ,”financial Constraints and Stock Return”. Oxford journals, Review of Financial Studies, Vol: 14, Issue:2 , pp:529-554

- Sean Pinder, (2003), “ An Empirical Examination of The Impact of Market Microstructure Changes on The Determinants of Option bid–ask Spreads”, International Review of Financial Analysis. No.12, pp :563-577.

- Xiaolin Qian, Lewis H.K. Tam, Bohui Zhang (2014) Banking & Finance. “Systematic liquidity and the funding liquidity hypothesis”, Journal of Banking & Finance, Vol 45, pp 304–320

نگاهی به اقتصاد و وضعیت بازار؛ آیا باید از بازارهای مالی خارج شد؟

چرخه اقتصاد و وضعیت بازار کریپتو

ما در کجای چرخه اقتصاد قرار داریم؟ پاسخگویی به این پرسش دشوار است. طی ماه‌های گذشته،‌ وضعیت بازار کریپتو مساعد نبوده و بررسی وضعیت بازارهای مالی سرمایه‌گذاران، روزهای سختی را گذرانده‌اند. به طور کلی پس از کرونا و جنک روسیه و اوکراین، اوضاع اقتصاد دنیا آشفته شده است. نرخ تورم بالا است، اما نرخ بهره در سطح پایینی قرار دارد. بازارهای مالی از جمله بورس و ارز دیجیتال در حال سقوط هستند. هنگامی که تمام این موارد را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، به نظر می‌رسد که بعضی از قطعات این پازل در جای مناسب خود قرار ندارد. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم که در کجای چرخه اقتصاد قرار داریم و آیا این شرایط قبلا هم وجود داشته است؟ با میهن بلاکچین همراه باشید.

وضعیت بازار کنونی در چرخه اقتصاد چگونه است؟

وضعیت بازار کریپتو

منبع: moneypenny.com

طی یک دهه گذشته، ویژگی اصلی و معرف بازارهای مالی، پول بی‌زحمت (Easy Money یا پولی که با ابزارهای مشکوک یا تلاش اندک به دست می‌آید) بوده است. سرمایه‌گذاران تا زمانی به شرکت‌های ضررده کمک می‌کنند که درآمد ناخالص و تعداد کاربران این شرکت‌ها، روند افزایشی داشته باشد. این موضوع با سرمایه‌گذاران خطرپذیر آغاز شد و با ورود این شرکت‌ها به بازارهای عمومی ادامه یافت.

در اولین گزارش از درآمد شرکت اوبر (Uber یکی از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی است)، این شرکت اعلام کرد که طی سه ماه بیش از یک میلیارد دلار از دست داده و ضرر کرده است. در ۱۰ گزارش از ۱۲ گزارش درآمد اوبر، شاهد ضرر و از دست دادن سرمایه توسط این شرکت بودیم. این شرایط دیگر به موفقیت نمی‌انجامد و مدیرعامل اوبر نیز از این موضوع آگاه است. او در ایمیلی که به کارمندان خود ارسال کرده، نوشته است:

در زمان‌های بغرنج و نامساعد بودن شرایط، سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت و محافظت از سرمایه خود هستند. آنها متوجه شده‌اند که ما در حیطه کاری خود یک رهبر موفق و کارآمد هستیم، اما نمی‌دانند این موضوع تا چه حد ارزشمند است و چه شرایطی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. ما از لحاظ سودآوری به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتیم و ۵ میلیارد دلار در EBITDA (درآمد قبل از کسر مالیات و پرداخت سود) در سال ۲۰۲۴ را هدف‌گذاری کرده‌ایم، اما اهداف ما تغییر کرده‌اند. اکنون هدف ما درباره جریان پول آزاد است. ما سریعا می‌توانیم و باید بتوانیم به این هدف دست یابیم.

در بازارهای سالم و خوب، سرمایه‌گذاران برای رشد شرکت یا سرمایه خود ارزش قائل هستند. در بازارهای ناسالم، سرمایه‌گذاران بر بقای خود متمرکز هستند. ما اکنون در این نقطه ایستاده‌ایم. تورم و اقداماتی که فدرال رزرو انجام می‌دهد تا تورم را تحت کنترل خود داشته باشد، به ایجاد آشوب در بازارهای مالی منجر شده است.

نوعی طرز تفکر وجود دارد که بیان می‌کند تورم نتیجه عواملی است که مرتبط با بازگشایی اقتصاد هستند. این موضوع مشخصا اشتباه است، زیرا تورم به قوت خود به مدت طولانی باقی می‌ماند و به سرویس‌ها و سایر حوزه‌هایی سرایت می‌کند که ارتباطی با اختلال در زنجیره تامین ندارند.

پارامترهای تاثیرگذار در تورم

منبع: theirrelevantinvestor.com

بنابراین فدرال رزرو باید در خصوص کاهش تقاضا سختگیرانه‌تر عمل کند، حتی اگر نتواند اقدامی در خصوص عرضه انجام دهد. شاید باید بگوییم که بازار گاوی تمام شده است. این حرف به معنای این نیست که بازار دیگر هرگز باز نمی‌گردد، بلکه دیگر خبری از پول بی‌زحمت نخواهد بود.

شرایط مردم، شرکت‌ها و مقایسه‌ای با حباب دات کام

چیزی مشابه با این وضعیت،‌ قبلا نیز اتفاق افتاده است؛ ما حباب دات کام را پشت سر گذاشته‌ایم. سرمایه‌گذاران سریعا خود را با دنیایی مطابقت می‌دهند که با دنیای سابق فرق دارد. در شکل زیر اختلاف قیمت سهام شرکت‌های تکنولوژی، با بالاترین قیمتشان را مشاهده می‌کنید.

اقتصاد شرکت های بزرگ

منبع: theirrelevantinvestor.com

یکی از نکات نگران‌کننده این است که تورم، باعث کاهش سرعت خرج کردن پول و سرمایه نشده است. سم رو (Sam Ro) نمودار زیر را در توییتر به اشتراک گذاشته است. این نمودار نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان نسبت به قبل از دوران کرونا، سالانه تقریبا ۹٪ بیشتر خرج می‌کنند. می‌توان گفت که دلیل این موضوع افزایش قیمت‌ها است، اما هنوز شاهد کاهش میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان نیستیم.

مقدار خرج کردن مصرف‌کنندگان

منبع: theirrelevantinvestor.com

حالا خبرهای خوب را بازگو می‌کنیم. اگر وارد رکود شویم، مصرف‌کنندگان خود را بهتر از گذشته آماده مواجهه با رکود اقتصادی کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری مصرف‌کنندگان - شرایط بازار

منبع: theirrelevantinvestor.com

شرکت‌ها نیز در شرایط و اوضاع بسیار خوبی قرار دارند. این شرایط به سرعت می‌تواند تغییر کند، اما در حال حاضر نرخ سود پیش‌فرض برای اوراق قرضه پرسود، در کمترین سطح خود قرار دارد.

اوراق قرضه پرسود

منبع: theirrelevantinvestor.com

هم‌چنین شرکت‌ها بیشترین پول نقد را در ترازنامه مالی خود دارند.

مقدار پول نقد را در ترازنامه مالی شرکت‌ها

منبع: theirrelevantinvestor.com

شاید حتی بتوان گفت که کمترین بدهی نسبت به درآمد را دارند.

کمترین بدهی در ترازنامه مالی - شرایط بازار

منبع: theirrelevantinvestor.com

اکنون شرایط سود یک ساله S&P 500 در سال ۱۹۵۰ و پس از روند نزولی، همانند روند نزولی کنونی را بررسی می‌کنیم. میانگین سود ۱۳٪ (۹٪ در تمام دوره‌ها) است و در آن زمان ۸۶٪ (۷۴٪ در تمام دوره‌ها) بود.

شاخص S&P 500 - شرایط بازار

منبع: theirrelevantinvestor.com

با کنار هم قرار دادن این موارد و با ذکر این نکته که تمام افراد احساس بازار نزولی دارند، می‌توان گفت که این شرایط قبل از این نیز در بازارهای مالی وجود داشته است.

شاخص اعتماد اعتماد مصرف کننده - شرایط بازار

منبع: theirrelevantinvestor.com

بیل میلر (Bill Miller) در این خصوص گفته است:

وقتی از خودم پرسیدم که درباره چه چیزی در بازار نگران هستم، پاسخ معمولا این است که درباره هیچ موضوعی نگران نیستم؛ زیرا به نظر می‌رسد سایر افراد حاضر در بازار، زمان زیادی را صرف نگرانی می‌کنند و به تمام مسائل رسیدگی شده است. نگرانی‌های من به جز حواس‌پرتی از تصمیمات خوب در رابطه با سرمایه‌گذاری بلندمدت، هیچگونه تاثیری ندارد.

جمع‌بندی

طی هفته‌های گذشته،‌ هزاران مقاله در رابطه با بازار خرسی نوشته شده است. سوال اصلی این است که وضعیت بازار کریپتو چه خواهد شد و منتظر چه‌چیزی باید باشیم؟ به نظر می‌رسد سرانجام شرایط بهتر خواهد شد، اما اول به سمت بدتر شدن پیش خواهد رفت. بنابراین آیا باید دارایی‌های خود را بفروشیم؟ نکته مهم و قابل ذکر این است که برای موفقیت در بلندمدت، فقط به بهبود شرایط در کوتاه‌مدت نباید فکر کرد. هولد کردن دارایی، هنگامی نتیجه خوبی به همراه دارد که در شرایط بد و خوب بازار به حفظ دارایی خود بپردازید. به طور کل هنگامی که استراتژی خاصی را برگزیدیم، فارغ از شرایط حاکم بر بازار باید بر احساسات خود غلبه کنیم و طبق چارچوب‌های استراتژی پیش برویم. در این مقاله مقایسه‌ای با گذشته بازارهای مالی صورت گرفت تا بهتر بتوانیم وضعیت فعلی بازار ارز دیجیتال را درک کنیم و بتوانیم تصمیم‌های بهتری بگیریم. نظر شما در مورد آینده بازار رمزارزها چیست؟

بررسی وضعیت بازار و کسب و کارها در آخر سال

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این بررسی وضعیت بازارهای مالی عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

آنچه که امروز ( اسفند 97) نمایان است، وجود حالت سری و بلاتکلیفی در بازار است. روی صحبت ما در این ویدئو با مشاغلی که با مصرف کننده در ارتباط هستند است

برای بررسی وضعیت بازار و کسب و کارها در آخر سال، روی صحبت ما در این ویدئو صاحبان کسب و کار و مشاغلی همانند فروشگاه ها، خرده فروشی های آنلاین و آفلاین است که مستقیما با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند. به واسطه حضور میدانی در بازار پیوسته رفتار مصرف کننده و تامین کنندگان کالا را رصد می کنیم. آنچه که امروز ( اسفند 97) نمایان است، وجود حالت سری، سردرگمی و بلاتکلیفی در بازار است. این حالت بی حسی به مرور کمرنگ می شود، زمانی که کمرنگ شود رفتار واقعی مصرف کننده نمایان می شود.

بخش های قابل توجهی از بازار هنوز قراردادهای اجاره خود را تمدید نکرده اند، بخش های بزرگی از مصرف کنندگان هنوز مجبور به هزینه با نرخ های جدید نشده اند. و زمانی که این هزینه ها انجام شود مصرف کننده واقعیات اقتصاد کوچک شده را درک می کند. ما دلار 10 هزار تومانی و بالاتر را در تک تک سلول های زندگی مان حس کردیم اما هنوز منطبق بر آن عمل نکرده ایم. فردی که کسب و کار دارد نباید بر اساس هر نوسانی واکنش های پیشین خود را تکرار کند، انطباق با بازار باید در دستور کار مالک کسب و کار قرار گیرد. انطباقی که رفتار مصرف کننده در آن نقش بسیار مهمی دارد.

تامین کنندگان مواد اولیه غالبا به سرعت با بازار منطبق می شوند، به لطف ارتباط و کار مستقیم با این عزیزان باید عرض کنم که طی هفته گذشته (هفته آخر بهمن 97) تامین کنندگان علاقه ای به خرید های حجیم و گرانی که به واسطه نوسانات و تورم تعادلی ایجاد شده بود، نداشتند. وقتی که تامین کننده این گونه رفتار می کند سیگنالی را به بخش خرده فروشی می دهد که اگر محصولی را گران می خرید الزاما نمی توانید گران تر بفروشید. علی الخصوص اگر کالای خریداری شده برای بازار بعد از عید دپو شده باشد.

بخش زیادی از مشاغل خرده فروشی در پاییز سال 97 با انبار کردن و نفروختن، سود ناشی از تورم را به دخل خود هدایت کردند ، اما آیا این بازی ممکن است برای سال 98 هم تکرار شود؟

شخصا منکر تورم و نوسان نیستم بلکه می خواهم یادآور شوم با هر نوسان جدید مصرف کننده بی پول و بی پول تر می شود، در حقیقت یعنی تلاش می کند که پولش را برای دوران سختی که سپری می کند ذخیره کند، پس مشاغلی که با مصرف کننده در ارتباط هستند اگر بخواهند محصولی را گران بخرند و گران تر بفروشند در سال 98 با مشکل شدید فروش مواجه خواهند شد. مشکل در فروش یعنی کاهش سرعت گردش مالی، و کاهش سرعت گردش مالی یعنی زیر سوال رفتن اصل بقا در کسب و کار. آنچه در دوران رکود بسیار حائز اهمیت هست ایجاد گردش مالی است. پیشنهاد من به مشاغل خرده فروشی و آنان که با مصرف کننده در ارتباط هستند این است که خرید های جدید خود را بر اساس متوسط فروش پاییز و تخمین آن برای دو ماه آتی خود انجام دهند. تا بدین گونه سرعت انطباق با بازار را حفظ کنند، سود های تورمی ممکن است دلنشین باشند اما در یک مرحله کاسب را متضرر خواهند کرد.پس کلیه مشاغلی که با مصرف کننده در ارتباط هستند در انبار داری و انبار گردانی خود باید ریسک تغییر رفتار مصرف کننده را در سال 98 مد نظر قرار دهند و به میزانی خرید خود را انجام دهند که اگر انبار آن ها به تابستان 98 منتهی شد، متضرر نشوند.

شانس بورس برای جذب سرمایه‌های خرد در سال ۱۴۰۱

وضعیت-بازدهی-بازارهای-مالی-در-سال-آتی-را-بررسی-شد-بورس-مقصد-جذب-سرمایه-های-خرد-در-سال-۱۴۰۱-کجاست

به گزارش الفباخبر ، روزنامه ابتکار نوشت: در شرایط اقتصادی بی‌ثبات، افراد برای حفظ دارایی خود در برابر کاهش ارزش پول، به دنبال تبدیل پس‌اندازهاش خود به کالاهای سرمایه‌ای هستند و در نتیجه این افراد در حوزه‌های مختلفی از جمله طلا، سکه، مسکن و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند.بازارهای مالی و موازی در سال ۱۴۰۰، کمتر از تورم بازدهی داشتند.

بیشتر بخوانید:

بازگشت خودرو به صدر معاملات برتر بورس امروز
حقیقی‌ها ۳۰۰ میلیارد تومان پول از بورس امروز خارج کردند
افزایش ۲ هزار و ۴۹۲ واحدی شاخص کل بورس

تورم سالانه در آخرین آمار‌های رسمی، ۴۱ درصد گزارش شده است. در همین مدت شاخص بورس تهران و هر گرم طلا ۱۸ عیار بازدهی سالانه چهار درصدی داشتند. قیمت دلار کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرد. بر اساس این گزارش قیمت دلار در حد فاصل بهمن ۹۹ تا امسال کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرده است. آن‌هایی که آخرین روز بهمن پارسال به قصد سرمایه‌گذاری دلار خریدند، بابت هر اسکناس دقیقا ۲۶ هزار تومان پرداخت کردند و این رقم ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

یعنی بازدهی ۰.۷ درصدی دلار در یک سال. این اتفاق درحالی رخ داد که معامله‌گران ارزی در مدت مشابه بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ سود ۸۰ درصدی به‌جیب زده بودند و حالا بازدهی ۰.۷ درصدی نشان می‌دهد ظرف یک سال گذشته دلار اصلا انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذاری نبوده است. خریداران سکه امامی نیز متحمل ضرر شدند.

کدام بخش مناسب سرمایه‌گذاری در سال آتی است

بررسی میزان بازدهی بازارهای مالی در سال جاری این پرسش را مطرح می‌کند که بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ کدام است؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که بهترین بخش برای سرمایه‌گذاری در سال آتی بازار مسکن و بانک است چراکه ریسک پایینی دارد و می‌تواند محلی امن برای پس‌اندازهای خرد و کلان مردم باشد. عده‌ای دیگر معتقدند که بازار رمزارزها برای افراد ماهر و کاربلد می‌تواند انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

میثم مهرپور کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی روند اقتصاد در سال ۱۴۰۱ در پاسخ به این پرسش که کدام یک از بخش‌ها در سال آتی مناسب سرمایه‌گذاری خواهد بود گفت: فارغ از اینکه برخی عوامل بیرونی چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت می‌توان گفت که به نظر می‌رسد سال آینده سالی نسبتا آرام برای اقتصاد ایران باشد. من گمان می‌کنم که بازار طلا و بازار ارز هم‌راستا با یکدیگر بوده و سال نسبتا آرامی را برایشان پیش بینی می‌کند.

وی ادامه داد: من گمان می‌کنم چه برجام احیا شود و چه نشود ما سال پر نوسانی برای بازار ارز و طلا و مسکن نخواهیم داشت. در شرایط خوشبینانه ارز در محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان خواهد بود و در بدبینانه‌ترین حالت در حدود ۳۰ هزار تومان در سال آتی قرار خواهد گرفت و ما شاهد جهش غیرمنتظره‌ای در حوزه ارز و طلا نخواهیم بود. قیمت مسکن نیز در سال آتی افزایشی نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: البته این صحبت به معنای این نیست که ما سال آینده افزایش قیمتی در حوزه‌های گفته شده را نخواهیم داشت. اقتصادی که با تورم درگیر است چه بخواهیم و چه نخواهیم افزایش قیمت در هر بخشی آن اتفاق خواهد افتاد.

مهرپور ادامه داد: به نظر می‌رسد بهترین بخش برای سرمایه‌گذاری در سال آتی بازار سرمایه باشد. بازار سرمایه طی یک سال اخیر افت خود را داشته‌ و نسبتاً در کف قیمتی قرار دارد و با توجه به اینکه احتمال دارد سال ۱۴۰۱ با شرایط رونق تورمی مواجه باشیم بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بازار سرمایه خواهد بود.

بازار ارز تحت کنترل بانک مرکزی

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز به بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی کشور پرداخت و در پاسخ به این پرسش که کدام یک از بخش‌های اقتصادی مناسب سرمایه‌گذاری برای سال آتی هستند گفت: بازار ارز تحت تاثیر نتیجه برجام و اراده بانک مرکزی قرار دارد. البته اراده بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز مسئله مهم‌تری برای بازار بوده و می‌توان گفت که اراده بانک مرکزی به راحتی می‌تواند وضعیت بازار ارز را مشخص کند. من گمان می‌کنم خواسته بانک مرکزی افزایشی بودن نرخ دلار است.

بازار طلا نیز تحت تاثیر نرخ ارز و اونس جهانی قرار دارد این در حالی است که اکنون برخی تنش‌ها وجود دارد که می‌تواند سبب نوسان در قیمت طلا شود بنابراین بازار طلا نیز یک بازار ریسکی بوده و مردم نمی‌توانند با اطمینان در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اشاره به وضعیت بازار خودرو نیز گفت: چگونگی وضعیت بازار خودرو نیز بستگی به مسئله واردات دارد. با توجه به اینکه خودروسازان ما تمایلی به کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش تولید ندارند قیمت خودرو در سال آتی پایین نخواهد آمد. اما خودروی کالای هزینه بر بوده و از سوی دیگر سیاست‌ها در خصوص ساماندهی بازار نیز مشخص نیست بنابراین من معتقدم این بازار جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در سال آینده ندارد و آنچنان سود‌آور نخواهد بود.

نمی‌توان با سرمایه‌های کم وارد بازار مسکن شد

بغزیان همچنین به وضعیت بازار مسکن اشاره کرد و در این باره ادامه داد: قیمت تمام شده در بازار مسکن بالا است اما این بخش سودآور است و کسانی که توانایی‌اش را دارند باید به سراغ ساخت مسکن بروند. البته با ارقامی چون ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نمی‌توان به این بخش وارد شد. من گمان می‌کنم که مسکن بخش سودآوری نسبت به بازارهای دیگر است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های با اشاره به وضعیت بازار سرمایه نیز افزود: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همیشه توصیه شده است و می‌تواند برای اقتصاد کشور پیامدهای مثبتی را به دنبال داشته باشد اما نمی‌توان انتظار داشت که همچون سال 99 ما شاهد سودهای شارپی در این بازار باشیم. در آن زمان یک اتفاق نادر رخ داد و دست‌هایی توی کار بود که بازار را آنچنان پررونق کرد و وقتی همان دست‌ها کنار کشیده شدند وضعیت بازار با افت همراه شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ اگر رشد آنچنانی نداشته باشند حداقل منفی نخواهد بود چرا که به اندازه کافی افت را تجربه کرده است. بنابراین افراد حرفه‌ای می‌توانند با نوسان‌گیری و هوشیاری معاملاتی را انجام بدهند و سودی نصیب‌شان بشود.

بغزیان در پایان گفت: برخلاف بازار مسکن با مبالغ پایین می‌توان به بازار سرمایه وارد شد و این بازار به راحتی می‌تواند سرمایه‌های کوچک را به خود جذب کند. به همین دلیل من پیشنهاد می‌کنم اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد به این بخش توجه کند. فعلا بهترین بخش برای اینکه سرمایه‌های مردم را بدون ریسک جذب کند و همچنین به نفع کشور باشد صندوق‌هایی با درآمدهای ثابت است. این صندوق‌ها بیشتر از سود بانکی به مردم سود می‌رساند و برای کشور سازنده خواهد بود.

پیش‌بینی قیمت دلار/ بررسی آخرین وضعیت بازار ارز

به گزارش تجارت‌نیوز، مدتی پیش بود که افزایش انتظارات تورمی در جامعه باعث افزایش قیمت دلار در کشور شد. از سوی دیگر سرگردانی نتیجه برجام و احتمال توقف مذاکرات نیز دلیل دیگری بود تا این روند را سرعت ببخشد.

در هفته گذشته با اخبار مثبت سیاسی که به گوش رسید کمی روند افزایشی قیمت دلار تعدیل شد و این اسکناس آمریکایی کمی‌ عقب‌نشینی کرد.

اما این وضعیت کاهشی پایداری چندانی نداشت. در این بین دو خبر بر افزایش مجدد دلار و بازگشت به قیمت قبلی موثر بودند. پایان مذاکرات دوحه در شرایطی که مقامات اروپایی این مذاکرات را چندان امیدوارکننده نمی‌دانستند و بیانیه گروه هفت علیه برنامه هسته‌ای ایران.

حالا با اخبار سیاسی مخابره‌شده چه چشم‌اندازی برای ارز وجود دارد؟

برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: در حال حاضر جدا از ارزش ذاتی، قیمت دلار بیشتر از اخبار مثبت و منفی برجام متاثر است. شاهد هستیم که از چند روز قبل مذاکرات برجام تقریبا به نقطه‌ای رسید که طرفین آن را ترک کردند و دلار روندی صعودی گرفت. این ارز از محدوده ۲۷ هزار تومان رشد کرد و حتی سقف خود را در سال قبل شکست.

او ادامه داد: سپس با بررسی وضعیت بازارهای مالی سیگنال‌های مثبتی که طرفین درخصوص احیای مذاکرات دادند این روند صعودی ضعیف شد.

این کارشناس درمورد پیش‌بینی خود از آینده دلار گفت: برای هفته آینده نیز دلار منتظر اخباری است که از این مذاکرات مخابره شود. اگر اخبار مثبتی وجود داشته باشد دلار به کانال‌های پایین‌تر قبلی می‌رسد، ولی اگر اخبار حاکی از آن نباشد که طرفین به توافق نزدیک هستند حتی می‌توان کانال‌های بالاتری را برای قیمت دلار پیش‌بینی کرد.

امیدواری تازه برای قیمت دلار

آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای تنها خبری بود که توانست ترمز بازار را بکشد و حالا که مذاکرات بی‌نتیجه مانده، بسیاری نگران ادامه مسیر دلار هستند. البته مقامات ایرانی و اروپایی حاضر در مذاکره اعلام کرده‌اند مذاکرات هسته‌ای در وین ادامه پیدا می‌کند.

خبری که امیدواری به ادامه مذاکرات را تشدید می‌کند اما ضمانتی وجود ندارد که این مذاکرات به نتیجه برسد.

روز گذشته سازمان ملل از ایران و آمریکا خواست به برجام برگردند و از آمریکا خواست تحریم‌های علیه ایران را متوقف کند. اما مساله مهم این است که این اخبار نمی‌تواند بر روند قیمت دلار در بازار تاثیری بگذارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی در اواسط هفته گذشته که مساله مذاکرات هسته‌ای داغ بود، تقاضای خرید دلار در بازار روند صعودی داشت. اقدامی که نشان می‌داد مردم خبر مذاکرات را فرصت مناسبی برای خرید دیده‌اند و همچنان منتظر افزایش قیمت دلار هستند.

از طرفی معامله‌گران حرفه‌ای، خریدار دلار بودند، اما به‌سختی و با اکراه دلارهای ۳۰ هزار تومانی خود را به مردم می‌فروختند. اقدامی که به گفته تحلیلگران،‌ نشان از این داشت که بازار مذاکرات برجام را جدی نگرفته و همچنان میل به افزایش دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا