پلتفرم معاملاتی

مقالات ISI مالی رفتاری

مقالات ISI مالی رفتاری

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

2. فرضیه های تحقیق

3. روش شناسی تحقیق

3.1. داده ها و نمونه ها

3.2. اندازه گیری متغیرها

3.3. متغیرهای کنترل

3.4. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4. یافته های تجربی

4.1. آمارهای توصیفی

4.2. ارزیابی مدل اندازه گیری

4.3. ارزیابی مدل ساختاری

6. کاربردها و نتیجه گیری

This study examines how behavioral factors of business owners impact on the intention to use private finance in small and medium enterprises (SMEs). The study adopts the theory of planned behavior to investigate the effect of attitudes, subjective norms and perceived behavioral control on the choice and use of retained earnings and private equity by SMEs. The research samples are firms across 29 countries from Eastern Europe and Central Asia. The study uses partial least square structural equation modeling for the analysis. It was found that attitudes, subjective norms and perceived behavioral control of owners of SMEs’ impact on their intention to use private finance at a statistically significant level of 1 percent. These findings are discussed and the implications and suggestions for future study are proposed in this paper.

Accessing loans from banks is one of the main options for the operation of small and medium enterprises (SMEs). However, because of the limitations associated with firm size, banks may require collateral as a guarantee before providing finance. Further, the possible inability to meet interest payments can result in bankruptcy for small firms. It has been observed that difficulty in obtaining collateral is more prevalent for newer and smaller firms (Bester, 1985). Additionally, small businesses seeking finance may be confronted with the problem of an equity gap. (De Maeseneire and Claeys, 2012). SMEs who are not listed companies and those who do not publicly trade on the stock market may find it difficult to access equity finance, but stock market flotation is more expensive for smaller companies (Lee et al., 1996). It has also been shown that when small companies first go public, they are often severely underpriced (Buckland and Davis, 1990). Without financial support, many SMEs may not be able to make investments, continue their operations, or even set up a business.

6. Implications and conclusion

This study examines whether behavioral factors of attitude, subjective norms and perceived behavioral control affect the intention to adopt private finance by SMEs It was found that SMEs’ owners’ beliefs about financial decisions and their experiences of trying to access finance influence owners as to whether or not they choose to use internal funds to run their businesses. Their beliefs and emotions affect their opinions about issuing private equity and distributing it to private investors.

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه عوامل رفتاری مالکان کسب و کار بر نیت آنها جهت اتخاذ استفاده از مالیه خصوصی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) تاثیر می گذارد. این مطالعه از تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای بررسی تاثیر نگرش ها و هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر انتخاب و استفاده از سودانباشته و سرمایه گذاری خصوصی توسط شرکتهای کوچک و متوسط استفاده میکند. نمونه های پژوهش شامل شرکتهای ۲۹ کشور از اروپای شرقی و آسیای مرکزی می باشد. این مطالعه از مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی برای تحلیل استفاده می کند. دریافتیم که نگرش ها، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده مالکان شرکت های کوچک و متوسط بر نیت آنها جهت استفاده از مالیه خصوصی در سطح معناداری از نظر آماری یک درصد تاثیر می گذارد. یافته ها مورد بحث قرار میگیرد و کاربردها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این مقاله ارائه می شوند.

دسترسی به وام بانک ها یکی از گزینه های مهم برای فعالیت های شرکت های کوچک و متوسط محسوب می شود. با این وجود، به خاطر محدودیت های مربوط به اندازه شرکت، بانک ها ممکن است وثیقه را به عنوان یک ضمانت قبل از وام گرفتن الزامی کنند. علاوه بر این، ناتوانایی احتمالی برای برآوردن پرداخت های بهره می تواند منجر به ورشکستگی شرکت های کوچک شود. مشاهده شده است که دشواری در فراهم کردن وثیقه در شرکت های کوچک تر مقالات ISI مالی رفتاری و نوپا تر رواج بیشتری دارد(بستر، 1985). علاوه بر این، شرکت های کوچک به دنبال تأمین مالی ممکن است با مسئله شکاف سرمایه مواجه شوند( د ماسنیر و کلایز، 2012). شرکت های کوچک و متوسط که عضو شرکت های پذیرفته‌شده در بورس نیستند و شرکتهایی مقالات ISI مالی رفتاری که به طور عمومی در بازار سهام تجارت نمی کنند، ممکن است دسترسی به تامین مالی از طریق انتشار سهام برای آنها دشوار باشد، اما نوسان بازار سهام برای شرکتهای کوچکتر پرهزینه تر است( لی و همکاران، 1996). نشان داده شده است زمانی که شرکتهای کوچک برای اولین بار سهامی میشوند، غالبا شدیدا زیر قیمت واقع قیمت گذاری می شوند(باکلاند و دیویس، 1990). بدون حمایت مالی، بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط ممکن است نتوانند سرمایهگذاری کنند، به فعالیت خود ادامه دهند یا حتی کسب و کاری ایجاد کنند.

6. کاربردها و نتیجه گیری

این مطالعه بررسی می کند که آیا عوامل رفتاری نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر نیت اتخاذ مالیه خصوصی توسط شرکت های کوچک و متوسط تاثیر می گذارد یا خیر. مشاهده شد که باورهای مالکان شرکت های کوچک و متوسط درباره تصمیمات مالی و تجارب آنها برای کسب تامین مالی بر مالکان تاثیر می گذارد که آیا بودجه داخلی را برای راه اندازی کسب و کارهای خود، انتخاب کنند یا خیر. باورها و احساسات آنها بر دیدگاه آنها درباره صدور سهام خصوصی و توزیع آن به سرمایهگذاران خصوصی تاثیر می گذارد

مقالات انگلیسی اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری با ترجمه تخصصی ۲۰۲۲-۲۰۲۱|مقاله بیس اقتصاد رفتاری

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی علمی پژوهشی و علمی ترویجی (مروری) جدید درباره اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ و … از نشریات ISI معتبر الزویر ( ساینس دایرکت ) ، امرالد ، اسپرینگر ، وایلی و .. موجود می باشد- مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری کاملا تخصصی ، روان و سلیس به زبان فارسی به صورت فایل وورد WORD ترجمه و تایپ شده اند. این مقالات اقتصاد رفتاری به عنوان مقاله بیس پایان نامه های اقتصاد رفتاری (مقاله بیس اقتصاد رفتاری ۲۰۲۱- ۲۰۲۲) نیز قابل استفاده می باشند- دانلود مقالات انگلیسی اقتصاد رفتاری، رایگان می باشد – مقاله ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ اقتصاد رفتاری به لیست اضافه گردید.

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ رشد اقتصادی و شادی در چین: آنالیز چندسطحی کوهورت-دوره-سن بیزین
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ آیا اجتناب مالیاتی شرکت ها باعث منفعت طلبی مدیریتی می شود؟
 3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مدل رفتار توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور
 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ عوامل موثر بر فرار مالیاتی مودیان مالیاتی :شواهدی از مالیات دهندگان شرکت های خرد ، کوچک و بزرگ شهر ولدیا
 5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ استراتژی های معاملاتی کمی مبتنی بر سقوط: چشم انداز مالی رفتاری
 6. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مدیریت سرمایه در گردش و سن مدیر عامل اجرایی
 7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مرز اقتصادی: حسابداری مالی، تصورات شرکتی و حس انسانی
 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ ارتباط علّی بین احساسات سرمایه گذار و بازده مازاد در بورس استانبول
 9. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ بی اعتنایی سرمایه گذاران نهادی و کیفیت حسابرسی
 10. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ یک لامپ روشن کنید و به بازار سهام بنگرید (واکنش بازار سهام ، احساسات سرمایه گذار و بازده سهام در دوران کرونا)
 11. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ رفتار اخلاقی، قدرت حسابرسی و فرار مالیاتی
 12. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد؟
 13. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ ریسک، انعطاف پذیری و پذیرش شریعت
 14. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ فرار مالیاتی، حسابرسی با حافظه و انتخاب سبد سهام
 15. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ کارایی شرکت و ناهنجاری های سرمایه گذاری
 16. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ جلب اعتماد سرمایه گذار: نقش مدیریت سود گذشته
 17. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام
 18. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بین المللی
 19. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ تأثیر سبک شناختی ، ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده و ارزشهای فرهنگی در پذیرش بیمه اسلامی
 20. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ بی طرفی حسابرس به عنوان تابعی از باورهای خودکارآمدی مذاکره حسابرس
 21. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تفاوت سنی بین رئیس و مدیرعامل اجرایی و ریسک پذیری بانکی
 22. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مبارزه با فساد، یارانه های دولتی و بازده سرمایه گذاری
 23. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار می تواند بازده سهام اسلامی را پیش بینی کند؟
 24. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تحت IFRS
 25. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، تامین مالی داخلی و بازده سرمایه گذاری
 26. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده
 27. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی
 28. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی
 29. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در میان صاحبان کسب و کارهای مستقل
 30. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ اثرات چند وظیفه گی بر کیفیت قضاوت حسابرسان
 31. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت
 32. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان
 33. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف روی انتظارات و احساسات
 34. مقاله انگلیسی ترجمه شده۲۰۱۸ : خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی
 35. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی
 36. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر اثر تشویقی وب سایت در عملکرد مالی هتل لوکس

مقالات انگلیسی اقتصاد رفتاری بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ انتظارات تورمی و مخارج مصرف کننده: نقش ترازنامه خانوار
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ حسابرسی، اثربخشی حسابرسی و تمکین مالیاتی پس از حسابرسی
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ تنوع حسابرسان امضا کننده و کیفیت حسابرسی: شواهدی از بازار سرمایه در چین
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ پیش بینی نوسانات نرخ تسعیر دلار آمریکا با مدل های محاسباتی و رفتار انسانی
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ مالیات دهندگان چه چیزی را ترجیح می دهند: مالیات کمتر یا وضعیت بهتر در پایان سال؟
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ محیط نهادی و اعتماد سرمایه گذاران نهادی خارجی واجد شرایط به حسابرسی
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ کنفوسیوس گرایی شرکت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ شرکت های خانوادگی و مدیریت سرمایه در گردش
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ کووید-۱۹، نوسانات و رفتار معاملاتی در بازار آتی بیتکوین
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ مدیریت سود و مکانیسم های حاکمیت داخلی: نقش دین مداری
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ انگیزه معامله گران و فشار پوشش ریسک در بازارهای آتی کالا
 12. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ لحن رسانه ای در سطح صنعت و بازده مقطعی سهام
 13. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ بهینه سازی سبد سهام با ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار
 14. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ مسئولیت اجتماعی شرکت، اجتناب مالیاتی و عدم قطعیت اقتصاد کلان
 15. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تاثیر COVID-19 بر ریسک سقوط بازار سهام در چین
 16. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد و توانایی مدیران در تصمیمات تداوم فعالیت و چرخش شغلی حسابرس
 17. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ فرضیات بازار کارآمد برای مالی رفتاری: مروری بر منطقی بودن تا بی منطقی
 18. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ روحیه و صداقت مقالات ISI مالی رفتاری در گزارشگری بودجه
 19. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ آیا مدیر عاملان مسلمان و ذینفعان مسلمان ، تأمین مالی بدهی اسلامی را ترجیح می دهند؟
 20. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر مقررات بانکی و استانداردهای حسابداری در برآورد ذخایر زیان وام اختیاری
 21. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ سرمایه اجتماعی و سیاست های تقسیم سود

اقتصاد رفتاری (Behavioral economics)

اقتصاد رفتاری (به انگلیسی: Behavioral economics) و فاینانس رفتاری رشته‌ای است که با روش علمی در فضای روان‌شناسی شناختی، فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل و فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می‌گیرد. اقتصاد رفتاری دانشی است که با ترکیب دانسته‌های اقتصادی ما و دستاوردهای دانش روانشناسی و به طور خاص روانشناسی شناختی، می‌کوشد رفتارها و تصمیم‌های اقتصادی ما را بهتر توصیف کرده و تحلیل کند.

اقتصاددانان رفتاری بر این باور هستند که تصمیم های اقتصادی انسان‌ها آن‌قدر ساده و مکانیکی نیست که با معادلات اولیه‌ی ریاضی و فرضِ عقلانیت اقتصادی قابل درک باشد.

اقتصاد رفتاری جزو علوم شناختی است. علوم شناختی، مباحث گوناگونی را مورد بررسی قرار می دهند، از جنگ و جرم شناسی تا صرفه جویی در انرژی را می توان با استفاده از راه حل های علوم شناختی مورد بحث قرار داد.

اقتصاد رفتاری رشته ایست که با روش علمی در فضای روان شناختی فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می گیرد.

در نهایت این علم به ما می گوید که نه تنها ما همه مقالات ISI مالی رفتاری روزه اشتباه می کنیم بلکه دائما در حال تکرار آن اشتباهات هستیم. رفتارهای گمراه کننده ی ما نه تصادفی اند و نه بی مفهوم، آنها اسلوب مندند و قابل پیش بینی. ما با کمک اقتصاد رفتاری می توانیم نابخردی های ذهن خود را بهتر بشناسیم.

مالی رفتاری ( Behavioral Finance ) چیست و چه تفاوتی با اقتصاد رفتاری دارد؟

در حالی که علم اقتصاد به مدیریت منابع توجه دارد و به این نکته می‌پردازد که ما انسان‌ها هنگامی که با محدودیت منابع روبرو می‌شویم چگونه تصمیم می‌گیریم و رفتار می‌کنیم. البته پول یکی از منابع ماست؛ اما ارزش آن ذاتی نیست و اتفاقاً به علت این‌که به ما در تأمین منابع دیگر کمک می‌کند ارزشمند است. اگر این نکته را در ذهن داشته باشیم، به سادگی می‌توانیم درک کنیم که اقتصاد رفتاری یک حوزه‌ی بسیار گسترده‌ است که به مقالات ISI مالی رفتاری همه تصمیم‌های انسان درباره مدیریت منابع می‌پردازد. اما مالی رفتاری یا Behavioral Finance یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد رفتاری است که بیشتر به تصمیم‌های انسان‌ها در بازارهای مالی توجه دارد.

دانلود ترجمه مقاله اهمیت حسابداری در زمینه امور مالی رفتاری

نقش حسابرسان و هیئت های اجرایی: حسابرسی ذاتا یک فرایند داوری است چون حسابرسان داوری حرفه ای خود را برای تضمین کلی در زمینه صورتحساب مالی شرکت اعمال می کنند. بدین ترتیب، کیفیت داوری حسابرس تحت تاثیر مشخصات شخصی است. در واقع، گول و همکارانش (2013)، شواهدی ارائه می دهند مبنی براینکه کیفیت حسابرسی بین حسابرسان فردی متغیر است. عوامل موثر بر داوری و تصمیمات حسابرسی عبارتند از فرهنگ، دانش و تخصص حسابرس، تعهد حرفه ای و سازمانی و محدودیت های شناختی (نلسون و تان 2005). از آنجاییکه حسابرسان تحت فشارهای زمانی قابل توجه، بویژه در طول حسابرسی پایان سال کار می کنند، اکتشافات و تعصبات می توانند بر داوری حسابرسان تاثیرگذار باشند. بعلاوه، تعامل بین حسابرس و دیگر ذینفعان همچون مشتریان و همکاران در زمینه عملکرد می تواند بر دیدگاه حسابرسی نسبت به صورتحساب مالی تاثیرگذار باشد (نلسون و تان 2005). در نهایت، اگرحسابرسان و شرکتها به خوبی کنترل نشوند یا محیط مقرراتی کشور خاص نسبتا ضعیف باشد، شیوه های متفاوت و غیرمنطبق روی خواهند داد (نوبز 2013). برای مثال، پودل و همکارانش (2014) اظهار می دارند که هیئت اجرایی نسبتا ضعیف در نپال عامل اصلی اعمال ناسازگار IFRS در این کشور می باشد.

The role of auditors and enforcement bodies: Auditing is inherently a judgment process as auditors are applying their professional judgments in order to form an overall assurance regarding the financial statements of a company. As such, the quality of the auditor’s judgments may be affected مقالات ISI مالی رفتاری by personal characteristics. Indeed, Gul et al. (2013) provide evidence that audit quality varies across individual auditors. Factors influencing judgments and decisions in auditing include culture, auditor knowledge and expertise, organizational and professional commitment, and cognitive limitations (see Nelson and Tan 2005 for a review). As auditors work under significant time pressures particularly during the year-end audit, heuristics and biases may influence the judgments of auditors. Additionally, the interaction between auditor and other stakeholders such as clients and peers in task performance may influence the audit opinion pertaining to the financial statements (Nelson and Tan 2005). Finally, non-compliance and different practices are likely to occur if auditors and companies are weakly monitored or the regulatory environment in a particular country is relatively weak (Nobes 2013). For example, Poudel et al. (2014) highlight that the relatively weak regulatory body in Nepal is one factor causing an inconsistent application of IFRS within that country.

مقالات ISI

دانلود رایگان مقاله ISI از سایت امرالد(Emerald )

دانلود رایگان مقاله ISI از سایت امرالد(Emerald )

سایت امرالد یکی از معتبرترین ژورنال های ارائه مقاله علمی و پژوهشی است .بعضی از مقالات این سایت رایگان است و شما می توانید با مراجعه به سایت امرالد دانلود کنید. مقالات جدیدتر در این سایت رایگان نمی باشد و در ادامه ما لینکی قرار دادیم می توانید مقالات جدیدتر را بدون پرداخت هزینه رایگان دانلود کنید.مقالات و کتاب ها …

تاثیر اعتماد الکترونیکی در تمایلات خرید در شبکه های اجتماعی مقالات ISI مالی رفتاری آنلاین

تاثیر اعتماد الکترونیکی در تمایلات خرید در شبکه های اجتماعی آنلاین

چکیده : هدف از این مطالعه تحقیقی این است تا تاثیرات باور های اعتماد در زمینه تمایلات خرید از برنامه ریزان سفر را بر طبق محتوی شبکه های اجتماعی آنلاین از طریق تحلیل ابعاد اعتماد الکترونیکی و تاثیرات بر تمایلات خرید مور بررسی قرار دهیم . تحقیقی با مقالات ISI مالی رفتاری هدف تست این تاثیرات اجراء گردید و داده های گرداوری شده از …

دانلود مقاله انگلیسی واکنش مصرف‌کننده به تغییرات استراتژیک در تصویر نام و نشان تجاری

Consumer response

چکیده:تحقیق حاضر یکی از معایب بالقوه ایجاد تداعی‌های برند است که با هویت مصرف کنندگان طنین‌انداز و پیوند مصرف‌کننده – برند را تسهیل می‌کند. محققان یک نظریه از پاسخ مصرف کنندگان را به تغییراتی پیشنهاد می‌دهند که هم انجمن‌ها را در مرکز تصویر برند تعدیل کرده و یا تقویت می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که مصرف کنندگان با درجه بالایی از …

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی به اشتراک گذاری دانش اینترنتی و تأثیر آن بر روی نوآوری

 دانلود ترجمه مقاله انگلیسی به اشتراک گذاری دانش اینترنتی و تأثیر آن بر روی نوآوری

چکیده:این مقاله مطالعات قبلی در مورد مدیریت دانش توسط تحلیل عوامل تأثیرگذار بر روی به اشتراک گذاری دانش اینترنتی (WKS) را در موسسه های کوچک و متوسط (SME ها) گسترش میدهد. ما همچنین تاثیر WKS بر روی نوآوری سازمانی و اثر متوسط مهارت های تکنولوژی اطلاعات بر روی این رابطه را تحلیل می کنیم. این مقاله بر اساس تئوری تکنولوژی-سازمان-محیط …

آموزش کاربردی نرم افزار تحلیل آماری لیزرل LISREL

lisrel-1

در کارهای پژوهشی پس از تعیین ارتباط میان متغیرها و بیان فرضیات تحقیق به کمک ادبیات نظری پژوهش(طراحی مدل)نوبت به بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط میان متغیرها(حل مدل) می رسد. هر دو روش تحلیل مسیر و مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط علی میان متغیرها با وجود همزمان متغیرهای مستقل،میانجی و وابسته مورد استفاده قرار می گیرند. با این مقالات ISI مالی رفتاری

دانلود ترجمه مقاله مدل بازاریابی سبز بانکی

چکیده :شرایط رایج و روشن بازار و خدمات دهی در صنعت مالی تغییر کرده است که نیاز به دانش جدید بازاریابی است. و با کمک راهنمای برای موفق شدن در مسئولیت نهایی شرکت در جامعه ، بازاریابی سبز و تصویر نشان سبز (GBI) مورد جذب و بررسی در بخش بانکداری قرار گرفته است که اگرچه هیچ ساختاری هنوز در بخش‌های …

نگارش مقاله ISI بدون پرداخت هزینه به ژورنال های خارجی

برای نگارش مقالات ISI در ژورنال های خارجی معتبر ابتدا با موضوع مناسب با گرایش تحصیلی یا مورد علاقه در زمینه کاری یا شغلی پیدا کنید، سپس با توجه روش های استاندار مقاله نویسی ،مقاله خود را ویراش کرده و ان را به زبان انگلیسی ترجمه کنید. بعد از آماده کردن مقاله و یرایش کامل آن نوبت به انتخاب ژورنال …

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی عوامل حیاتی پذیرش سیستم CRMدر بیمارستان ها :دیدگاه سیستم های اطلاعاتی و سازمانی

مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده : اخیراً افزایش سریع در میزان اطلاعات پزشکی بیمارستان ها را برای مقابله با یک موضوع ضروری که چگونه با استفاده از بهداشت و درمان کیفیت خدمات بهداشتی را بهبود بخشید، تحت فشار قرار داده است. سیستم مدیرت ارتباط با مشتری ( CRM ) تکنولوژی ابتکاری است که فرآیند به دست آوردن، توسعه و حفظ روابط کارآمدتر و مؤثر …

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی پل ارتباطی بین قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت از طریق مدیریت ارتباط با مشتری

قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت

چکیده :دانشمندان و کاروَرانِ مدیریت بطور فزاینده ای در مورد مدیریت موثر روابط مشتری از زمان مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و صنعتِ نرم افزارِ مربوطه در اواخر سال ۱۹۹۰ ابراز نگرانی کردند. این مطالعه با تاکید بر کشف مکانیسم های بالقوه در نفوذ و عملی کردن این رویکرد پرآتیه به اجرا درآمد- CRM بطور موثری نقش یک ژنراتور را …

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی

توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی

چکیده:امروزه ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه اقتصاد و تجارت، منجر به شکل گیری انقلابی به نام «تجارت الکترونیکی» شده است برای موفقیت در دنیای الکترونیکی، اوّلین و مهمترین گام، برنامه ریزی جهت شناسایی موانع و محرک بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. عوامل متعددی در بکارگیری و توسعه تجارت الکترونیکی مؤثر هستند که از جمله مهمترین این عوامل محرک …

آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی: شواهدی از بنگلادش عنوان انگلیسی مقاله The impact of audit quality on real earnings management: evidence from Bangladesh انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Master Journal List - Scopus نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی PDF ایمپکت فاکتور(IF) .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار مالیاتی بر درآمد کسب شده به عنوان مزایای غذای مکمل و پس اندازها – وایلی مقالات ISI مالی رفتاری ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اعتبار مالیاتی بر درآمد کسب شده به عنوان مزایای غذای مکمل و پس اندازها برای ابزار بادوام عنوان انگلیسی مقاله The Earned Income Tax Credit as supplementary food benefits and savings for durable goods انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) JCR - Master Journal List - .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع حسابرسان امضا کننده و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع حسابرسان امضا کننده و کیفیت حسابرسی: شواهدی از بازار سرمایه در چین عنوان انگلیسی مقاله Diversity of signing auditors and audit quality: Evidence from capital market in China انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus - Master Journals List - JCR نوع مقاله ISI فرمت .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسائل حسابداری: بررسی مجدد ادعاهای جدایی و رشد سبز واقعی – الزویر ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسائل حسابداری: بررسی مجدد ادعاهای جدایی و رشد سبز واقعی در کشورهای شمال اروپا عنوان انگلیسی مقاله Accounting matters: Revisiting claims of decoupling and genuine green growth in Nordic countries انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus - Master Journals List - JCR نوع مقاله ISI .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تقارن اطلاعات و نظارت درون شرکتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم تقارن اطلاعات و نظارت درون شرکتی: یک تحلیل تجربی از روابط غیرخطی بین مشخصه های شرکت و میزان عملکرد حسابرسی داخلی عنوان انگلیسی مقاله Information Asymmetries and Intra-Company Monitoring: an Empirical Analysis of Nonlinear مقالات ISI مالی رفتاری Relationships Between Company Characteristics and the Size of the Internal Audit Function انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین هزینه سرمایه الزویر ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل 7 - تخمین هزینه سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Chapter 7 - Capital cost estimating انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی PDF فرضیه ندارد مدل مفهومی ندارد پرسشنامه ندارد متغیر ندارد رفرنس دارد رشته های مرتبط حسابداری گرایش های مرتبط حسابداری مالی .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل سرمایه و تناسب سیاست پولی – الزویر ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل سرمایه و تناسب سیاست پولی: مالیات توبین بازبینی شده عنوان انگلیسی مقاله Capital control and monetary policy coordination: Tobin tax revisited انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus - Master Journals List - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی PDF ایمپکت فاکتور(IF) 4.091 در .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شناسی Q برای انجام مطالعه در حسابداری – الزویر ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش شناسی Q برای انجام مطالعه در حسابداری: مطالعه Q درباره دیدگاه حسابداران نسبت به گزارشگری اجتماعی و محیطی عنوان انگلیسی مقاله Q methodology to conduct a critical study in accounting: A Q study on accountants’ مقالات ISI مالی رفتاری perspectives of social and environmental reporting انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سی سال رفتار توده ای در بازارهای مالی – الزویر ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سی سال رفتار توده ای در بازارهای مالی: یک تحلیل کتاب سنجی عنوان انگلیسی مقاله Thirty years of herd behavior in financial markets: A bibliometric analysis انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus - Master Journals List - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی PDF .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت و کنترل در مؤسسات آموزش عالی – MDPI 2022

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت و کنترل در مؤسسات آموزش عالی: مروری بر ادبیات نظام مند عنوان انگلیسی مقاله Management Accounting and Control in Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه MDPI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Master Journal List - Scopus - DOAJ نوع مقاله ISI فرمت .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کار هویتی حسابداران مدیریت در ادغام – الزویر ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کار هویتی حسابداران مدیریت در یک ادغام: ساخت هویت در فضای مرزی عنوان انگلیسی مقاله Identity work of management accountants in a merger: The construction of identity in liminal space انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus - Master Journals List - JCR نوع مقاله ISI .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود، تمرکز مالکیت و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود، تمرکز مالکیت و سرمایه گذاری مخارج تحقیق و توسعه عنوان انگلیسی مقاله Earnings management, Ownership concentration and Capitalization of Research & Development expenditure انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی PDF ایمپکت فاکتور(IF) 5.382 .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زبان هشدارهای سود – امرالد ۲۰۲۲

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زبان هشدارهای سود: موردی از انکار، اعتراض، استیصال و شکست عنوان انگلیسی مقاله The language of profit warnings: a case of denial, defiance, desperation and defeat انتشار مقاله سال 2022 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی PDF ایمپکت .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا